CO2 forbruk inkubatorer

CO2 forbruk inkubatorer v. 1.1, 13.02.2022

1.     Hensikt: 

Vise hvordan vi har kontroll med CO2 forbruk på inkubatorene på avdelingen, og prosedyre for hva vi skal gjøre ved for høyt eller lavt CO2 nivå.

 

 

2.     Omfang:

Prosedyren gjelder overvåking av CO2 forbruk for å lettere oppdage lekkasjer, og kontroll med vannivå i fuktkammere

 

3.     Definisjoner:

Boomerang:   Avdelingens overvåkingssystem av bl.a CO2 nivå

RO vann:       Revers osmose vann

 

4.     Ansvar:

Alle ansatte som oppdager avvik på CO2 inkubatorer har ansvar for at problemer blir løst eller videreformidlet til personell som kan løse problemet.

Alle ansatte har ansvar for å føre inn i skjema når CO2 skiftes og /eller RO vann fylles på.

 

5.     Beskrivelse:

Skriv ut skjema som ligger under «relatert»

Ved bytte av CO2 gass skal man notere på skjemaet hvilken dato gasskolbe er skiftet.

Normalt forbruk ved skap som åpnes ofte er en kolbe per 2-4 uker. Må det byttes oftere enn dette bør man feilsøke. Det kan hende skapene står åpne for lenge, eller at det er en lekkasje i systemet. (Ved større lekkasje av CO2 gass, vil det ofte høres en suselyd, og toppen på kolben kan begynne å rime.)

 

Dersom det mangler vann i bunnpannen, vil CO2 nivået bli for lavt.

Kontrollere at det er vann i pannen. Etterfyll RO vann ukentlig som preventivt vedlikehold. Signer på skjema

 

Dersom det er andre årsaker til for lav CO2 - ta kontakt med ansvarlig fagleder. Hvis det ikke er ansvarlige fagledere tilstede og /eller man ikke klarer å feilsøke og løse problemet, se prosedyre 28851 ( link under pkt 6- Avvik)

6.     Avvik:

Ved alarm om for lavt CO2 nivå sjekkes 2 punkter først:

1)   Er gasskolben tom?                 Hvis ja- bestill ny gass

2)   Er det vann i bunnpannen?        Hvis nei- fyll på vann.

 

Bestilling av Gass Gassbestilling (Ikke tilgjengelig)

Havari av utstyr   Boomerang - Nødrutine - Havari av utstyr (Ikke tilgjengelig)

 

 

7.     Kilder/Referanser:

Interne prosedyrer som er linket til i prosedyren.