Molybden

Molybden v. 1.0, 21.08.2020

 

Prøvemateriale

Blod 

EDTA-blod (kongeblå kork)  eller heparinblod (grønn kork)

Analysevolum

1 ml

Prøvetaking

Ta kontakt for råd om prøvetaking og riktig prøvetakingsutstyr. Det er stor kontamineringsfare ved bruk av feil prøvetakingsutstyr.

Prøvebehandling

Prøveglassene til Molybden skal ikke sentrifugeres, og glassene skal sendes uåpnet

Forsendelse

Vanlig forsendelse

Kommentar

Grunnstoffanalyser gjøres bare etter avtale

Se analyseregister til St.Olav

Se også grunnstoffanalyser

Rekvisisjonsskjema

Sendeskjema

Sendested

St.Olav hospital, Klinisk farmakologi

Laboratoriet Medisinsk klinikk

Erling Skjalgssons gate 1

7030 Trondheim