LD, Laktat dehydrogenase (067) v. 1.9, 28.02.2022

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning.

Analysevolum

1 ml

Prøvebehandling

Serum skilles fra blodlegemene innen 2 timer.   

Holdbarhet

Avpipettert serum/serum over gel er holdbart i 4 døgn.

Oppbevares kjølig.

Metode

Fotometri

Indikasjon

Mistanke om hemolyse/ineffektiv erytropiese (sammen med s-haptoglobin), og for å vurdere grad av hemolyse. LD benyttes som prognostikum og for å følge sykdomsutviklingen ved maligne sykdommer, spesielt innen hematologisk onkologi.».

 

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

0-14 dager …….. 309-1222 U/L     

15dg -<1 år……. 163-452 U/L

1-<10 år ………….192-321 U/L

10-<15 år ………. 157-283 U/L

15-< 19 år ……… 130-250 U/L

 

19-70 år …………..103-213 U/L

>=70år……………..115-255 U/L

 

Barnereferanseområdet for barn er hentet fra Caliper.

 

Referanseområdet for voksne er fra analysering av Nobida prøver

Analytisk variasjon (CV)

<4%

Biologisk variasjon

Stigning ved fysisk aktivitet.

Graviditet gir stigning i 3. trimester.

Svarvurdering

Høye verdier:

Hjerteinfarkt, leversykdommer, blodsykdommer, muskelsykdommer.

Referanser

Se  Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Kommentar

Feilkilder:

Hemolyse (høy LD-aktivitet i erytrocytter, 100 x serumverdien).       

Triglyseridverdier over 17,1.

Bilirubinverdier over 600

 

Internt på SUS vil prøver sendt via TEMPUS kunne ha opp til 12% høyere svar. Tempus er et system for automatisk prøverørforsendelse fra vest og sydbygg til medisinsk biokjemi på SUS.

 

Analysekode NPU 19658

Refusjonstakst MB 1

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf.51519514

Faggruppe/Seksjon: Klinisk kjemi