LD, Laktat dehydrogenase (067) v. 1.7, 03.11.2020

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning.

Analysevolum

1 ml

Prøvebehandling

Serum skilles fra blodlegemene innen 2 timer.   

Holdbarhet

Avpipettert serum/serum over gel er holdbart i 4 døgn.

Oppbevares kjølig.

Metode

Fotometri

Indikasjon

Mistanke om hemolyse/ineffektiv erytropiese (sammen med s-haptoglobin), og for å vurdere grad av hemolyse. LD benyttes som prognostikum og for å følge sykdomsutviklingen ved maligne sykdommer, spesielt innen hematologisk onkologi.».

 

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

<2,5år ………….230 - 590 U/L        

2,5-7år…………. 240 - 500 U/L

7-70år …………..103 - 213 U/L

>=70år…………..115 - 255 U/L

Analytisk variasjon (CV)

<3%

Biologisk variasjon

Stigning ved fysisk aktivitet.

Graviditet gir stigning i 3. trimester.

Svarvurdering

Høye verdier:

Hjerteinfarkt, leversykdommer, blodsykdommer, muskelsykdommer.

Referanser

Se Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

 

Kommentar

Feilkilder:

Hemolyse (høy LD-aktivitet i erytrocytter, 100 x serumverdien).       

Triglyseridverdier over 17,1.

Bilirubinverdier over 600

 

Internt på SUS vil prøver sendt via TEMPUS kunne ha opp til 12% høyere svar. Tempus er et system for automatisk prøverørforsendelse fra vest og sydbygg til medisinsk biokjemi på SUS.

 

Analysekode NPU 19658

Refusjonstakst MB 1

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf.51519514

Faggruppe/Seksjon: Klinisk kjemi