Kuldeagglutinin v. 2.2

 

Prøvemateriale

Beholder

Plasma skilt ved 37 °C.

EDTA-glass uten gel, forvarmet til 37 °C.

Analysevolum

3 mL

Prøvetaking

Det er viktig at prøven holder 37 °C frem til plasma skilles slik at antistoff ikke binder seg til erytrocyttene før analysering. For å sikre dette, skal alle prøver tas ved Stavanger universitetssjukehus (SUS).

 

Prøver sendt fra primærhelsetjenesten vil ikke bli analysert.

 

Prøvetaking utføres dagtid alle virkedager av Avd. for medisinsk biokjemi, SUS.

 

Før prøvetaking skal pasienten identifisere seg og oppgi fullt navn og fødselsnummer/D-nummer (11 siffer).

 

Prøve tas på forvarmet glass og fraktes varmt (37 °C) i minitube til Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin, SUS, som behandler prøven før analysering.

Minitube : Minitube

Prøvebehandling

Prøvebehandling på Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin, SUS:

-      Prøven plasseres umiddelbart i varmeskap (37 °C) og skal stå der i 1 time.

-      Prøven sentrifugeres i varmesentrifuge (37 °C) ved 1800-2200 G i 10-15 minutter.

-      Plasma avpipetteres straks etter sentrifugering.

-      Avpipettert plasma oppbevares i kjøleskap frem til analysering.

Forsendelse

Prøve skal tas ved Stavanger universitetssjukehus. Prøver sendt fra primærhelsetjenesten vil ikke bli analysert.

Holdbarhet

Prøven er holdbar i 4 døgn etter plasma og celler er skilt varmt.

Merking av prøve

 • Pasientens for- og etternavn
 • Pasientens fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)
 • Plasma skilt ved 37 °C

Metode

Hemagglutinasjon.

Indikasjon

Mistanke om hemolytisk anemi av kuldetypen.

Utføres

Primært på dagtid, alle virkedager.  

Referanseområde

Negativ

Svarvurdering

Positiv test besvares:

I plasma er det påvist kuldeagglutinin.

Reaksjon graderes: svak positiv, positiv eller sterk positiv.

 

For reaksjoner som graderes positiv eller sterk positiv, undersøkes antistoffets aktivitet ved 22 °C og 37 °C. Er antistoffet aktivt ved temperatur nær kroppstemperatur, er det mer potent til å bryte ned pasientens celler.

 

Kuldeagglutinin titreres mot pasientens egne erytrocytter.

Titer angir styrke: oppgis som den høyeste fortynning som gir positivt resultat.

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon til Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin - transfusjonsmedisinske analyser

Merk skjema med:

 • For- og etternavn på rekvirerende lege
 • Avdeling/post/legekontor med nøyaktig returadresse og telefonnummer
 • Pasientens for- og etternavn
 • Pasientens fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)
 • Diagnose/aktuell problemstilling
 • Prøvetakingsdato
 • Prøvetakers signatur
 • Skriv på «Kuldeagglutinin»

Avdeling

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin

Seksjon for analyse - immunhematologi

Tlf.: 51 51 88 22