Testosteron i spytt (SK-testosteron) (351) v. 1.3, 10.10.2022

 

Prøvemateriale

Spytt

 

Spyttprøve (via sugerør) i 10 mL rør med skrukork (polypropylen).

 

Analysevolum

3 mL

 

Pasientforberedelser

Blødning fra tannkjøtt er en vanlig feilkilde. Det må derfor ha gått minst en time fra måltid/tannpuss til prøvetaking.

  

Unngå bruk av snus en time før og under prøvetaking.

 

På grunn av betydelig døgnvariasjon bør prøven tas om morgenen. Dette gjelder spesielt for menn.

 

Prøvetaking

Det benyttes spesielt prøvetakingsutstyr (sugerør og nunc rør med skrukork).

Prøvetakingsutstyr og detaljert prosedyre for riktig bruk av dette kan bestilles fra laboratoriet.

 

1.    OBS! Tidspunktet er viktig.

Testosteron: kl. 7-9

2.    Sett sugerøret helt ned i røret og spytt gjennom sugerøret til det er sanket opp 3mL spytt.

3.    Merk røret med barkode-etikett.

 

Prøvebehandling

Prøven må oppbevares i kjøleskap før innlevering og

må sendes til laboratoriet innen ett døgn.

 

Prøven fryses umiddelbart når den kommer inn til laboratoriet.

 

Holdbarhet

Holdbar inntil 7 dager i kjøleskap.

 

Fryses ved ankomst.

 

Merking av prøve

Prøvene merkes med barkode-etikett fra urin rekvisisjon.

 

Metode

LC-MS/MS

 

Indikasjon

Hos menn ved klinisk mistanke om testosteronmangel og ved infertilitet. Også indisert hos gutter med tidlig, sen eller manglende pubertet, samt oppfølging av behandling med testosteron og anti-androgener.

 

Hos kvinner ved klinisk mistanke om hyperandrogenisme (hirsutisme, virilisering), ved utredning av polycystisk ovariesyndrom og ved PCOS (menstruasjonsforstyrrelser, infertilitet). 

 

Utføres

Utføres ca. 1 gang per måned.

 

Referanseområde

Referanseområde kl. 7-9:

Kvinner <6 – 69 pmol/L

Menn 92 - 344 pmol/L

 

Referanseområde kl. 22-24:

Kvinner <6 – 17 pmol/L

Menn 24 - 199 pmol/L

 

Gutter har lave verdier av testosteron i blod (og spytt) unntatt fra fødsel til ca. 6 mnd. alder. I løpet av puberteten stiger konsentrasjonen til voksent nivå. Hos menn faller konsentrasjonen gradvis etter 40 års alder, men med store individuelle forskjeller. Testosteron viser døgnvariasjon og nivået faller opp til 30 % ila dagen. Kvinner har høyere verdier i svangerskapet.

 

Analytisk variasjon (CV)

< 11 %

 

Biologisk variasjon

Døgnvariasjon

 

Svarvurdering

Hos menn der tesosteronkonsentrasjonen i spytt gir mistanke om testosteronmangel bør også FSH og LH måles.

 

Høye verdier kan sees ved tidlig pubertet og ved bruk av suprafysiologiske doser med testosteron eller hCG. 

Hos menn kan høye verdier sees ved testosteron og eller hCG produserende tumores.

Hos kvinner kan høye verdier sees ved PCOS, hyperthecose, androgenproduserende svulster i ovarier eller binyrer, konginetal adrenal hyperplasi (CAH) og ved Cushing syndrom.  

 

Lave verdier hos menn sees ved hypogonadisme pga sviktende gonadefunksjon eller ved hypofysær og hypothalamisk svikt. Nedsatte verdier kan også observeres ved fedme, alkoholisme, levercirrhose, nyresvikt, ved alvorlige sykdomstilstander generelt og ved svære fysiske anstrengelser.

 

Referanser

Nadarajah N., Skadberg Ø., Adaway J., Brede C. (2017) Multiplexed analysis of steroid hormones in saliva by LC-MS/MS with 2-hydrazinopyridine derivatization.

https://ac.els-cdn.com/S2376999817300296/1-s2.0-S2376999817300296-main.pdf?_tid=ad18d367-2b9d-4fe6-b0b1-bbcffc46a7a4&acdnat=1551704922_02e1c58fbfa11528a679390fdbc52f07

 

Kommentar

Analysen kan bare rekvireres etter avtale med lege på avdeling for medisinsk biokjemi.

 

Det benyttes spesielt prøvetakingsutstyr som fås ved laboratoriet ved henvendelse.

 

Rekvisisjonsskjema

Avdeling for Medisinsk biokjemi; Poliklinisk rekvisisjon for urin. Under «Andre analyser» skriv «Testosteron i spytt».

 

Må i tillegg informeres under «kommentar» om analysen rekvireres etter avtale med lege.

 

Intern analysekode: 351
Refusjonskode: MB8
Analysekode: NPU03544

 

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf: 51519514

 

Seksjon for kromatografi.

 

For laboratoriet

Ta kopi av rekvisisjon og legg i hylle til fagbioingeniør på kromatografi.

 

Prøvene settes direkte i merket stativ i fryseskap (på prøvefordeling) ved ankomst.

 

Obs: Spyttprøver på salivette-glass med svamp/tampong i skal sendes til Haukland.

 

Akkrediteringsstatus

Ikke akkreditert.