Elastase-1, Feces v. 1.5

 

Prøvemateriale

Fæces

Sterilinglass

Analysevolum

Minst 10 ml fæces, halvfullt prøverør

Forsendelse

Sendes ubehandlet i sterilinglass.

Holdbarhet

Holdbar i 5 dager.

Indikasjon

Mistanke om pankreasinsuffisiens (diaré, vekttap og magesmerter). Elastase-1 er en serinprotease som produseres i de eksokrine pankreaskjertelcellene og som blir skilt ut i pankreassaften sammen med de andre proteolytiske enzymene. Elastin blir hydrolysert av enzymet. En har også sett at konsentrasjonen av elastase-1 i feces korrelerer med konsentrasjonen i duodenalsekret. På grunn av dette egner elastase-1 i feces seg som markør på den eksokrine pankreasfunksjonen. Pasienter med svikt i denne funksjonen, blant annet pasienter med cystisk fibrose, har nedsatte verdier av elastase-1 i feces. Metoden har trolig noe avgrenset verdi for påvisning av mild til moderat eksokrin funksjonssvikt.

Kommentar

Se Analyseoversikten til HUS

Analysested

Haukeland universitetssjukehus,

Medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon

Eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier