Prosedyre for kapillær prøvetaking v. 1.1, 09.04.2021

1.     Hensikt: 

Hensikten med prosedyren er å lage standardiserte retningslinjer for å redusere antall preanalytiske feil, og sørge for at pasientens sikkerhet, prøvetakers sikkerhet og kvaliteten på prøvematerialet blir ivaretatt.

2.     Omfang:

Prosedyren gjelder kapillær blodprøvetaking på voksne, og barn >3 måneder/vekt over 5000 gr. Kan brukes både i primærhelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten. Prosedyren omfatter ikke hælpunksjon på nyfødte/premature/spedbarn.

3.     Definisjoner:

Kapillær prøvetaking kalles hudpunksjon. Metoden benyttes når det kreves små analysevolum, eller når venepunksjonen er umulig eller svært vanskelig å gjennomføre.

 

Kapillærblod stammer fra de minste blodårene. Ved god sirkulasjon på punksjonsstedet er kapillærblod mer likt arterieblod enn veneblod.

 

Sammensetningen av kapillærblod og veneblod er hovedsakelig lik. Noen komponenter som erytrocytter, trombocytter og leukocytter kan være signifikant høyere i kapillærblod.

 

4.     Ansvar:

Prosedyren gjelder helsepersonell som har fått relevant opplæring i blodprøvetaking.

 

5.     Beskrivelse:

 

5.1 Smittevern

5.1.1 Pasientens sikkerhet

         Håndhygiene utføres før og etter prøvetaking
 

         Utfør desinfeksjon av stikksted ved kapillærprøvetaking i fingertupp på både voksne og barn med klorhexidin 5 mg/mL.
 

         På sengepost anbefales et pussbekken til utstyret. Benytt tørkepapir hvis pussbekkenet må settes på et urent sted, f.eks. seng.

5.1.2 Prøvetakers sikkerhet

         Hudpunksjon medfører mindre risiko for stikkskader, men økt risiko for at prøvetaker kommer i kontakt med pasientens blod.
 

         Ved kjent blodsmitte skal informasjon om smittefare påføres bestillingen/rekvisisjonen av hensyn til prøvetaker/laboratoriepersonalet. Prøverørene merkes med gult.
 

         Bruk hansker under prøvetakingen.

 

 

 

 

5.2 Forberedelser

 

Identifisering av pasient
Identifiser pasienten i henhold til rutiner beskrevet i
Prosedyre for venøs blodprøvetaking.

 

Forberedelse av pasient
Følg generelle anbefalinger gitt i Prosedyre for venøs blodprøvetaking pkt. 5.3.

Ved kapillær prøvetaking bør punksjonsstedet være oppvarmet for å sikre god blodsirkulasjon. Dette bidrar til å gjøre prøvetakingen enklere, raskere og mindre smertefull. Det reduserer også nødvendigheten av å melke/klemme frem bloddråper. Overdrevet klemming/melking øker risikoen for hemolyse, aktivering av koagulasjonssystemet og tilblanding av vevsvæske.

 

Prøvetaking av barn
God kommunikasjon med barnet og barnets foreldre/foresatte er viktig. Fortell barnet om prøvetakingen, tilpass informasjonen til barnets alder. Distraksjoner kan redusere stress i prøvetakingssituasjonen.

Nyfødte og spedbarn har små blodvolum, begrens prøvetakingen i samråd med lege. Se også prosedyre for prøvetaking av nyfødt generell, punkt 5.2.

 

 

5.3 Gjennomføring

 

 

5.3.1 Utstyr

 

         Prøverør til analysene som er bestilt

         Lansetter med anbefalt dybdebegrensning

         Hydrofob krem

         Klorhexidin 5 mg/mL

         Tupfer

         Teip/plaster

         Hansker

         Boks for stikkende og skjærende avfall

         Varmepute/varm hanske (ca. 39°C)

 

 

Lansett

Størrelse

Anbefalt bruk

Safety lancet - Sarstedt

Bredde nål = 18G

1,8 mm dybde

Barn

Safety Lanzetten super violett Sarstedt 200 St. | Jordan Gamma Medizintechnik

Bredde blad = 1,5 mm

1,6 mm dybde

Voksne

 

Det finnes mange typer stikkeredskaper eller lansetter beregnet for kapillær prøvetaking. Vurderingene avhenger av hvor mye blod som trengs, om huden er tykk eller tynn og hvor gammel pasienten er (voksen/barn).

 

 

 

5.3.2 Anbefalt rekkefølge

 

Rekkefølge

Prøverør til kapillær prøvetaking

Tilsetning

Analyser

1

Blodgassrør

Blodprøvetaking - glasstyper og rekkefølge - PDF Free Download

Heparinisert kapillærrør

Blodgass

 

 

2

Mikrotainer med EDTA

 

BD Microtainer MAP <br>Capillary Blood Collection Tube Hematology ...

Mikrotainer med EDTA

 

Lys lilla kork

Hematologi og PT-INR

Blodbank/DAT

 

 

3

Mikrotainer med gel

 

Microtainer Microgard Li-Hep (50) - Inventumkjeden

Heparin

Homocystein

Må sentrifugeres innen 30 min.

 

 

 

4

Mikrotainer med gel

BD Microtainer™ Tubes with Microgard™ Closure Color: Gold (closure ...

 

Mikrotainer SST rør

Rutineprøver i serum

 

 

5

Mikrotainer uten tilsetning

 

Mikrotainer

Uten tilsetning

Legemidler

 

 

Unntak: Første dråpe skal alltid tørkes bort, unntaket er ved direkte oksalat (kun aktuell for bioingeniører med opplæring på hematologi).

 

 

 

5.3.3 Fremgangsmåte

 

         Gjør klart utstyr for kapillær prøvetaking

         Utfør håndhygiene og ta på hansker

         Identifiser pasienten

         Velg egnet punksjonssted, langfinger eller ringfinger

         Ved kapillærprøvetaking fra fingertupp skal en først vaske med klorhexidin 5mg/L

         La innstikkstedet lufttørke før en påfører et tynt lag med hydrofob krem.

         Stikk med selvutløsende lansett på siden av fingertuppen

         Vent noen sekunder slik at muskulaturen rundt de små blodårene får tid til å dilatere

         Tørk bort første bloddråpe. Husk unntak.

         Hold hånden nedover under prøvetakingen, for lettere å samle opp bloddråpene. Klem/melk forsiktig for å få frem nye bloddråper. Slipp raskt opp for å gjenopprette blodsirkulasjonen. Kvaliteten på prøven forringes om en klemmer for mye

         La bloddråpene dryppe ned i prøverøret. Ikke skrap røret mot huden.

         Fyll prøverørene i riktig rekkefølge. Husk å roter prøverør med antikoagulasjonsmidler underveis i prøvetakingen, for å unngå koagler i prøven

         Bland alle prøvene umiddelbart 10 ganger

         Brukt lansett kastes i beholder for stikkende og skjærende avfall

         Samtlige prøverør merkes øyeblikkelig ved pasienten. Ved kjent blodsmitte skal prøverørene merkes med gult.

         Ta av hanskene og utfør håndhygiene

         Prøvetakingslisten merkes at prøvetakingen er utført kapillært

 

Finger
Fig. 1 Skravert område viser punksjonssted i finger


 

5.4 Problemer/komplikasjoner

         Unngå hudpunksjon hvor huden er hoven. Det kan gi tilblanding av ødemvæske og dermed en vesentlig fortynning av prøvematerialet

         Unngå hudpunksjon i finger hos nyfødte og spedbarn. Se egen prosedyre for hælpunksjon på nyfødt.

         Hudpunksjon skal ikke utføres på pasienter som er alvorlig dehydrert eller har dårlig perifer sirkulasjon.

         Gjentatte stikke i samme område kan gi økt risiko for infeksjon og betennelse i beinvev.

         Unngå prøvetaking fra finger der det foregår infusjon i samme arm. Dersom kapillær blodprøve må tas i samme ekstremitet, anbefales det å stanse infusjonen i minst 10 minutter.


5.5 Preanalytiske feilkilder

         Hemolyse er en av de vanligste feilkildene ved kapillær blodprøvetaking. Unngå overdrevent klemming/melking. Ikke skrap prøverøret mot huden.

         Skraping med prøverøret mot huden kan føre til at den hydrofobe kremen blir overført til prøverøret. Dette kan forstyrre analyser og bidra til problemer med vurdering av prøvesvar. Det kan også gi falsk positivt svar på DAT prøver.

         Prøverør må blandes godt umiddelbart etter prøvetaking. Ved fullblodsanalyser er det svært viktig at hele innsiden av prøveglasset blir dekket med blod, slik at tørrstoff løser seg opp umiddelbart og blodet ikke koagulerer.

         Dårlig blanding kan føre til: Koagler og dårlig homogenitet i prøven.

 

 

6.     Avvik:

Avvik registreres i Synergi

 

7.     Kilder/Referanser:

Husøy, AM (red.) Blodprøvetaking i praksis 3. utgave, Oslo: Cappelen Damm Akademiske, 2018

Blodprøvetaking - kapillær