Svarrapportering fra Avdeling for medisinsk biokjemi. Gjelder primærhelsetjenesten v. 1.5, 21.03.2017

Svarrapportering - generelt

Analysesvar med relevant referanseområde, spesifisert for kjønn og alder, sendes i elektronisk svarrapport til legekontor som er tilknyttet Norsk helsenett (NHN). Leger som ikke er tilknyttet NHN, får skriftlig svarrapport. Svar utenfor referanseområdet vil bli merket med *.

Kopi av alle prøvesvar, bestilt fra primærhelsetjenesten (PHT), sendes til Helse Stavanger sitt elektroniske pasientjournalsystem (EPJ). Avdeling for medisinsk biokjemi anser det som rekvirentens / pasientens ansvar å reservere seg mot at prøvesvar overføres til EPJ. Reservasjon kan gjøres ved å merke rekvisisjonen med etikett «Ikke til journal», levert fra Avdeling for medisinsk biokjemi.

Elektroniske svar sendes fortløpende ut hver hele time (hele døgnet) til rekvirentens "postkasse". Under normale omstendigheter er de fleste prøvesvar ferdig samme dag prøven mottas, dersom ikke annet er oppgitt i avdelingens Analyseoversikt. Vi oppfordrer derfor til å hente svar fra "postkassen" ofte, gjerne en gang hver time, eller i hvert fall flere ganger om dagen.
Oppsett av partner eller problemer vedrørende elektronisk kommunikasjon mot Helse Stavanger, kan rettes til kundesenteret i Helse Vest IKT.

Det er også viktig å vite om svar går direkte i journal, eller om svarene stopper opp i legens innboks for godkjenning. Her vil EDI/EPJ-leverandøren (CGM, Infodoc, MediLink, Hove Medical) være behjelpelig.

Følgende analyser kommenteres av leger/spesialister, når dette anses som aktuelt:

 • Allergi (enkelte)
 • Elektroforese m/monoklonal komponent
 • Lupus antikoagulant
 • Positive DNA tester (gentester)
 • Blodutstryk m/vurdering (forutsatt relevante kliniske opplysninger). Det anbefales å bestille analysen «Differentialtelling av leukocytter» (maskinell) samtidig med utstryk. Ved normal maskinell differensialtelling vil denne bli utgitt.

Elektronisk svarrapport – innhold

Analysesvar som utgis elektronisk, utgis etter hvert som svarene er ferdig validert, og ikke samlet i èn svarrapport når alle analysesvar foreligger.

De elektroniske analysesvarene utgis sammen med minimum følgende informasjon:

 • Entydig identifikasjon av analysen
 • Henvisning til akkrediteringsstatus
 • Identifikasjon av laboratoriet, inkludert organisasjonsnummer for Helse Stavanger
 • Identifikasjon av pasienten
 • Identifikasjon av rekvirenten, inkludert organisasjonsnummer, navn og HPR nummer for lege
 • Prøvetakingsdato og – tid
 • Laboratoriets prøve-id (LID)
 • Prøvemateriale
 • Analyseresultater, svar og enhet når tall-svar
 • Referanseintervall for aktuelle analyse, når tall-svar
 • Kommentarfelt, fra laboratoriet. Brukes når aktuelt
 • Dato og klokkeslett for når rapporten er frigitt

Svarrapport på papirformat - innhold

Når analysesvar ikke kan avgis elektronisk, får rekvirenten svarrapport etter at alle analysesvarene er validert. Svarrapportene på papir inneholder følgende opplysninger:

 • Entydig identifikasjon av analysen
 • Henvisning til akkrediteringsstatus
 • Identifikasjon av laboratoriet, inkludert adresse og telefonnummer
 • Identifikasjon av pasienten
 • Identifikasjon av rekvirenten, inkludert adresse
 • Prøvetakingsdato og – tid
 • Laboratoriets prøve-id (LID)
 • Prøvemateriale
 • Analyseresultater, svar og enhet
 • Referanseintervall for aktuelle analyse
 • Kommentarfelt, fra laboratoriet. Brukes når aktuelt
 • Dato og klokkeslett for når rapporten er skrevet ut