Utvidet flåttbåren diagnostikk v. 1.1, 23.01.2020

 

Indikasjon

Se lenker for indikasjon
Lenker:
Anaplasma phagocytophilum DNA

            Borrelia miyamotoi DNA

            Candidatus Neoehrlichia mikurensis DNA

Prøvemateriale

Disse analysene krever både EDTA-Fullblod og Serum
(Se lenker under)

 

EDTA-Fullblod

EDTA u/gel (Helst eget prøveglass)

Serum

Serum m/gel (Helst eget prøveglass)

 

 

Se lenker for evt. andre typer prøvemateriale
Se lenker for evt. informasjon om prøvebehandling, holdbarhet og analysevolum

 

Lenker: Anaplasma phagocytophilum DNA

            Borrelia miyamotoi DNA

            Candidatus Neoehrlichia mikurensis DNA

Forsendelse

Blodprøver må ankomme Avdeling for medisinsk mikrobiologi (SUS) hverdager innen kl: 14:00
(mandag-torsdag), for å sikre forsendelse samme dag.
Blodprøver som ankommer etter kl: 14:00, sendes neste hverdag (mandag-torsdag)

Analysested

Sørlandet Sykehus

Analyse – og undersøkelsesregister: https://innolab.sihf.no/labhandboksshf/Search

Kommentar

Sørlandet Sykehus (Kristiansand) har nasjonal referansefunksjon innenfor borreliadiagnostikk


For mer informasjon

Se: Rekvirering av mikrobiologiske analyser