Canakinumab

Canakinumab v. 1.3, 12.10.2022

 

Prøvemateriale

 Serum

 Gelglass

Analysevolum

 0.5 ml serum pr. analyse som går under biologiske legemidler

Pasientforberedelser

 Prøve til serumkonsentrasjonsmålinger for medikamenter som doseres sjeldnere enn hver 14. dag bør tas som bunnspeil (trough level) før neste infusjon/injeksjon. Ingen andre pasientforberedelser.

Holdbarhet

 Oppbevares i kjøleskap

Indikasjon

 Serumkonsentrasjonsmålinger av biologiske legemidler kan bidra til å optimalisere behandlingen.

Kommentar

 Se linker til andre biologiske legemidler Biologiske legemidler 

 Se også Brukerhåndboken til OUS

 Se også Farmakologiportalen

Rekvisisjonsskjema

 Rekvisisjon 

 Eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier

Avdeling

 Radiumhospitalet

 Avdeling for medisinsk biokjemi

 Postboks 4953 Nydalen

 0424 Oslo

Søkeord

Ilaris biologisk legemiddel