Vitamin C

Vitamin C v. 1.6, 22.04.2021

 

 

Prøvemateriale

Serum

Glass uten tilsetning

Analysevolum

1.0

Prøvebehandling

Vitamin C egner seg dårlig til sending, da prøven er ustabil.

Må fryses til -70 gr Celsius innen 2 timer. Når prøven står  frosset på -70 grader, er den holdbar 1 mnd.

Forsendelse

Må pakkes med mye tørris. Må sendes som ekspresspakke over natt. Prøven ødelegges dersom den tiner før ankomst.

Kommentar

Pakken må merkes med «Vitamin C, skal leveres direkte til Aker Sentrallaboratorium, bygg 6, 3.etg., pga kort holdbarhet».

Analysested

Aker sykehus

Sentrallaboratoriet, Ernæringsseksjonen

Trondheimsveien 235

0586 Oslo

Rekvisisjonsskjema

Bestilles på telefon, 22894966