Nøytrofile granulocytter (016) v. 2.0, 14.09.2021

 

Prøvemateriale

EDTA-blod 

EDTA-glass

Analysevolum

3 ml

Holdbarhet

36 timer.  Dersom prøven ikke blir sendt til laboratoriet samme dag må den oppbevares i kjøleskap fram til forsendelse.

Kapillærblod er holdbart i 8 timer.

Metode

Fluorescense flowcytometri

Indikasjon

Se Differensialtelling av leukocytter (-41)

Rekvirering av full differensialtelling foretrekkes, spesielt hos pasienter under utredning og ved første gangs rekvirering.

Rekvirering av kun nøytrofile granulocytter vil kunne føre til at rekvirent mister informasjon om andre leukcocytter, som instrumentalarm om blaster eller abnormale lymfocytter.

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

 Se Differensialtelling av leukocytter (-41)

Svarvurdering

 Se Differensialtelling av leukocytter (-41)

Referanser

Thomas Nebe (J Lab Med 2011;35(1):1–25)
Egne forsøk

Kommentar

Analysekode  NPU02902, B-nøytrofile granulocytter.                    

Refusjonskode MB0

Akkrediteringsstatus 

Akkreditert.
Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf: 51519514

Faggruppe/Seksjon: Hematologi