Glatt muskulatur IgG

Glatt muskulatur IgG v. 1.3, 03.03.2022

 

 

Prøvemateriale/

Beholder

Serum.

Serum-glass med gel.

Analysevolum

2 mL

Prøvetaking

Før prøvetaking skal pasienten identifisere seg og oppgi fullt navn og fødselsnummer/D-nummer (11 siffer).

Prøvebehandling

Prøve må koagulere fullstendig før sentrifugering. Sentrifugeres før forsendelse. Oppbevares i kjøleskap. Sterkt hemolysert eller lipemisk serum skal unngås.

Forsendelse

Romtemperatur

Holdbarhet

Bør være laboratoriet i hende innen 48 timer.

Merking av prøve

  • Pasientens for- og etternavn
  • Pasientens fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)
  • Prøvetakingsdato

Metode

Indirekte immunfluorescens (IIF).

Indikasjon

Utredning av kronisk leversykdom, særlig ved mistanke om kronisk aktiv hepatitt.

Utføres

2-3 ganger i uken (virkedager, dagtid).

Referanseområde

Titer < 20

Svarvurdering

Glatt muskulatur IgG med høyt titer har høy sensitivitet for kronisk aktiv hepatitt. Lave titer kan forekomme ved virale infeksjoner, maligne sykdommer og hos friske individer.

Kommentar

Glatt muskulatur IgG utføres alltid sammen med

Mitokondrie IgG.

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon til Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin - immunologiske undersøkelser

Merk skjema med:

  • For- og etternavn på rekvirerende lege
  • Avdeling/legekontor med nøyaktig returadresse og telefonnummer
  • Pasientens for- og etternavn
  • Pasientens fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)
  • Diagnose/aktuell problemstilling
  • Prøvetakingsdato
  • Prøvetakers signatur

Avdeling

Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin

Seksjon for analyse - immunologi

Tlf.: 51 51 88 60