Hepatitt C virus RNA (PCR) (A)

Hepatitt C virus RNA (PCR) (A) v. 1.5, 09.04.2021

 

 

Indikasjon

 

Utredning av reaktiv anti-HCV test. HCV-RNA-PCR rekvireres ved avklaring av sykdomsforløp, spørsmål om kronisk infeksjon eller mistanke om ny smitte.

HCV-RNA-kvantitering av virusmengde rekvireres ved behandling av hepatitt C-infeksjon

Prøvemateriale

EDTA-rør m/gel (førstevalg)

 

 Serum gelglass (kan også brukes)

 

Analysevolum

Ett eget uåpnet glass, 3 ml serum eller plasma

Ved rekvirering av både HCV-RNA-PCR og HCV-RNA-kvantitering er det nok med 1 prøveglass.

Prøvebehandling

Oppbevares i kjøleskap

Holdbarhet

Sentrifugeres innen 6 timer.

<72 timer i kjøleskap (2-8 grader) etter sentrifugering.

Sendes laboratoriet snarest

Merking av prøve

Strekkodelapp fra rekvisisjon eller etikettprinter (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Metode

Real-Time PCR, kvalitativ/kvantitativ

Utføres

To ganger per uke

Svartid

1-5 døgn

Svar/svarvurdering

Påvist

Ikke påvist

Inkonklusiv

Ev. mengde (IU/ml)

Kommentar

Kvantitering av virusmengde er kun aktuelt ved behandling. Kvantitering er svært rutine- og metodeavhengig, resultater fra forskjellige laboratorier bør ikke sammenlignes. Dette gjelder særlig hvis laboratoriene ikke benytter samme testmetode/-leverandør

Rekvisisjonsskjema

Blå Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Indikasjon for og ønske om kvantitering må angis særskilt på rekvisisjonen. Husk også relevante kliniske opplysninger.

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Tlf: 51518800
Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk
Tlf: 51518806

Akkrediteringsstatus Akkreditert