Hepatitt C virus RNA

Hepatitt C virus RNA v. 1.7, 27.11.2022

 

 

Indikasjon

 

Utredning av reaktiv anti-HCV test. HCV-RNA rekvireres ved avklaring av sykdomsforløp, spørsmål om kronisk infeksjon eller mistanke om ny smitte.

HCV-RNA-kvantitering av virusmengde rekvireres ved behandling av hepatitt C-infeksjon

Prøvemateriale

EDTA-rør m/gel (førstevalg)

 

 Serum gelglass (kan også brukes)

 

Analysevolum

Ett eget uåpnet glass, 2 mL serum eller plasma. 

Ved rekvirering av både HCV-RNA og HCV-RNA-kvantitering er det nok med 1 prøveglass. 

Prøvebehandling

Oppbevares i kjøleskap

Holdbarhet

Sentrifugeres innen 6 timer etter prøvetaking.

≤ 24 timer i romtemperatur inntil 25°C

≤ 5 dager i kjøleskap 2°C -  8°C

Sendes laboratoriet snarest

Merking av prøve

Prøveglasset merkes med etikett fra etikettskriver (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Kliniske opplysninger Vennligst oppgi relevante kliniske opplysninger og indikasjon for kvantitering. 

Metode

Nukleinsyreamplifikasjonstest (NAT)

Nukleinsyrepåvisning ved transkripsjonsmediert amplifikasjon (TMA)

Se også under Kommentar!

Utføres

To ganger per uke

Svartid

1-5 døgn

Svar/svarvurdering

Ikke påvist

Påvist

Påvist, evt. mengde (IU/mL) (v/kvantitering):

 < 10 kopier/mL (lav mengde, ikke nærmere kvantiterbar)

Resultater angis kvantitativt mellom 10 - 100 000 000 kopier/mL

Resultater over 100 000 000 kopier/mL utgis som >100 000 000 kopier/mL

Kommentar

Kvantitering av virusmengde er kun aktuelt ved behandling. Kvantitering er svært rutine- og metodeavhengig, resultater fra forskjellige laboratorier bør ikke sammenlignes. Dette gjelder særlig hvis laboratoriene ikke benytter samme testmetode/-leverandør

OBS: Laboratoriet skiftet testmetode 24. februar 2022. Prøvesvar fra tidligere metode kan ikke sammenlignes direkte med svar fra ny metode.

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Tlf: 51518800
Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk
Tlf: 51518806

Akkrediteringsstatus Ikke akkreditert