FISH-test av myelomatosepasienter v. 1.4, 17.03.2020

Prøvemateriale

Blod/beinmarg

EDTA-blod/Glass uten gel/Beinmarg på heparin

Analysevolum

6 ml EDTA-blod. Sendes usentrifugert

6 ml serum

20 ml beinmarg på heparin

Forsendelse

Må sendes med JetPak.

Holdbarhet

I romtemperatur.

Kommentar

Beinmarg skal sendes samtidig. Rekvirent må varsle om prøvesending. Prøven er del av en biobank for myelomatose og pasienten må underskrive samtykkeerklæring.

Analysested

Prøvetaking og pasientnær analyse

Prinsesse Kristinas gate 1

Gastrosenteret, 1. etg. øst

St. Olavs Hospital

7030 Trondheim

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon