Porfobilinogen (PBG) i urin

Porfobilinogen (PBG) i urin v. 1.3, 17.04.2019

 

Prøvemateriale

Morgen urin

Sterilinglass eller annet

Analysevolum

20 ml

Prøvebehandling

Urinen må lysbeskyttes!

Holdbarhet

Holdbar i 3 døgn

Indikasjon Mistanke om akutt porfyri; blir rekvireres og utføres av laboratoriet som ledd i Porfyri utredning basert på oppgitte kliniske opplysninger. Det er viktig med gode kliniske opplysninger. Hos pasient med kjent akutt porfyri: klinisk mistanke om akutt anfall og kontroll/etablering av baseline-nivå.

Kommentar

Ved utredning av akutt porfyrisykdom bør urinprøve tas i symptomatisk fase, t.d. når magesmerteanfallet har vart 1-2 dager. Dersom pasienten bruker metenaminhippurat (Hiprex), må denne seponeres minst tre dager før prøvetaking.

 Se Analyseoversikten

Se Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS)

Se

Porfyri utredning

Porfyrin i urin

Analysested

Haukeland Universitetssykehus, Medisinsk biokjemi og farmakologi

Porfyriundersøkelser

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier