HTLV (Humant T-cellelymfotropt virus) antistoff v. 1.4, 18.06.2021

 

Indikasjon

Undersøkelse av:

- nye blodgivere som er født eller oppvokst i land hvor HTLV I og II forekommer endemisk (Japan, Korea, India, Sør- og Mellom-Amerika (inklusive Karibia) og Afrika sør for Sahara)  

- donorer av humane celler og vev som kommer fra høyrisikoområder for HTLV I/II, eller som har partnere eller foreldre med bakgrunn fra slike områder

- morsmelkdonorer

- klinisk mistanke om sykdom (lymfom/leukemi) forårsaket av HTLV I/II

Prøvemateriale

Serum-gelglass

Analysevolum

0,5 ml serum/plasma

Prøvebehandling

Oppbevares i kjøleskap (2-8 grader).

Sendes laboratoriet snarest. Kan sendes i romtemperatur.

Holdbarhet

Prøvene er holdbare i 7 dager ved 2–8°C.

Ved lenger lagring må prøvene fryses ved -20°C.

Merking av prøve

Strekkodelapp fra rekvisisjon eller etikettprinter (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Metode

Antistoff-påvisning med Immunkjemisk kjemi-luminescens-mikropartikkel-analyse (CMIA)

Utføres

En dag per uke

Svartid 1 - 8 dager

Svarvurdering

Ikke påvist

Reaktiv

Referanser

Helsedirektoratet: Veileder for transfusjonstjenesten i Norge.

Folkehelseinstituttet (fhi.no): Smittevernveilederen

Forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev

Kommentar

Reaktive prøver vil bli sendt til Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, for konfirmasjonstesting

Rekvisisjonsskjema

Blå – Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51 51 88 00

Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Tlf: 51 51 88 06

Akkrediteringsstatus Ikke akkreditert