Okskarbazepin (Trileptal)

Okskarbazepin (Trileptal) v. 1.5, 12.10.2022

 

Prøvemateriale

Serum

Serum-glass uten gel

Analysevolum

Minimum 0,5 ml serum når det blir bestilt en analyse; 1 ml når det blir bestilt flere analyser

Prøvebehandling

Prøven må avpipetteres før sending

Holdbarhet

Avpipettert serum er holdbart i 7 døgn

Indikasjon

Rutinekontroll, vurdering av etterleving, terapisvikt, bivirkninger, interaksjoner, dokumentasjon ved bruk av doser utenfor anbefalt område, og ved mistanke om forgiftning.

Kommentar

Se også Analyseoversikten til HUS

Analysested

Haukeland universitetssjukehus,

Medisinsk biokjemi og farmakologi

Lege- og rusmiddelanalyse

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon

Eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier