Okskarbazepin (Trileptal)

Okskarbazepin (Trileptal) v. 1.4, 30.05.2018

 

 

Prøvemateriale

Serum

Serum-glass uten gel

Analysevolum

Minimum 0,5 ml serum når det blir bestilt en analyse; 1 ml når det blir bestilt flere analyser

Prøvebehandling

Prøven må avpipetteres før sending

Holdbarhet

Avpipettert serum er holdbart i 7 døgn

Indikasjon

Rutinekontroll, vurdering av etterleving, terapisvikt, bivirkninger, interaksjoner, dokumentasjon ved bruk av doser utenfor anbefalt område, og ved mistanke om forgiftning.

Kommentar

Se også Analyseoversikten

Analysested

Haukeland universitetssjukehus, Laboratorium for klinisk biokjemi

Lege- og rusmiddelanalyse

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier