Thyreoidea hormon resistens (gentest) v. 1.3, 01.03.2021

Prøvemateriale

EDTA-fullblod

EDTA-glass

Analysevolum

3 ml

Prøvebehandling

Må ikke sentrifugeres.

Forsendelse

Unngå forsendelse over helg.

Holdbarhet

Tåler ikke frost.

Kommentar

Se analyseregister

Analysested

Aker sykehus

Hormonlaboratoriet

Trondheimsveien 235

0586 Oslo

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon