Schistosoma mansoni (Bilharzia, Sneglefeber) antistoff v. 1.0, 07.01.2020

 

Indikasjon

Se lenke for indikasjon

Lenke: Schistosoma mansoni antistoff - Ullevål

Prøvemateriale

Serum

Serum m/gel (Helst eget prøveglass)

 

 

Se lenke for evt. andre typer prøvemateriale, prøvebehandling og analysevolum

Lenke: Schistosoma mansoni antistoff - Ullevål

Prøvebehandling

OBS! Serum har kort holdbarhet. Holdbar 24 timer

v/2-8 °C. Må fryses i - 20 °C utover dette.

Forsendelse

Blodprøver må ankomme Avdeling for medisinsk mikrobiologi (SUS) hverdager innen kl: 14:00
(mandag-torsdag), for å sikre forsendelse samme dag.
Blodprøver som ankommer etter kl: 14:00, sendes neste hverdag (mandag-torsdag)

Analysested

Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Brukerhåndbok: https://ousmik.no/index.php

Rekvisisjon: Rekvisisjoner OUS

Kommentar

For mer informasjon

Se: Rekvirering av mikrobiologiske analyser

Se: Schistosomiasis - Veileder for helsepersonell FHI