Klorpromazin (Largactil)

Klorpromazin (Largactil) v. 1.4, 17.02.2021

 Prøvemateriale

 Serum

 Glass uten gel

 Analysevolum

 0,5 ml

 Prøvebehandling

 Avpipetteres før sending.

 Kommentar

 Se analyser , Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital

 Analysested

 St. Olavs Hospital,  Avdeling for klinisk farmakologi

 Laboratoriet medisinsk klinikk

 Erling Skjalgssons gate 1

 7030 Trondheim

 Rekvisisjonsskjema

 Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier