Klorpromazin (Largactil) v. 1.5

 Prøvemateriale

 Serum

 Serumrør uten gel

 Analysevolum

 0,5 ml

 Prøvebehandling   

 Serum må avpipetteres

 Kommentar

 Se også Farmakologiportalen

 Analysested

 St. Olavs Hospital

 Avdeling for klinisk farmakologi                  

 Laboratoriet medisinsk klinikk

 Erling Skjalgssons gate 1

 7030 Trondheim

 Rekvisisjon

Rekvisisjon

Eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier