SHBG (seksualhormonbindende globulin) 509 v. 1.1, 23.02.2022

 

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

1 ml. (Abs. Minimum 250µL)

Holdbarhet

Avpipettert serum/ serum over gel er holdbart i 8 døgn. Oppbevares ved 2 – 8 grader, men transport ved romtemperatur er likevel akseptabelt.

Metode

Immunkjemisk analyse
(CMIA = kjemiluminoscens-mikropartikkelanalyse)
Analyseapparat: Alinity I (Abbott)
Ny analyse på SUS fra Februar 2021

Indikasjon

Analysen gjøres sammen med måling av testosteron for å vurdere den frie biologisk aktive fraksjon av testosteron. Analysen er aktuell ved mistanke om mannlig hypogonadisme, øket produksjon av androgen hos kvinner med infertilitet, forstyrrelser i menstruasjon, hirsutisme eller virilisering og spørsmål om lav eller høy produksjon av androgen hos barn.

Utføres

Mandag til fredag.

Referanseområde

Benevning nmol/L

Referanseområde på barn er hentet fra Caliper

Barn

 

4 - <30 dager

14,4 - 120

30 dager -   < 1 år

36,2 - 229

1 år - < 8 år

41,8 - 189

8 år - < 11 år

26,4 - 162

11- < 13 år

14,9 - 108

13 < 15 år

11,2 - 98

Kvinner

 

15 < 17 år

9,8 - 84,1

17 < 19 år

10,8 - 155    

19 år - 50 år 

30 - 152

> 50 år

22 - 155

Menn

 

15 < 19 år

9,7 - 49,6

> 19 år

13 - 72

Analytisk variasjon (CV)

< 8 %

Svarvurdering

Lave verdier: Androgen, glukokortikoider, cimetidin og danazol gir lave verdier. En ser også lave verdier ved leversjukdom, ved øket androgenproduksjon hos kvinner (PCOS), overvekt, insulinresistens, feilernæring, hypotyreose, akromegali, nefrotisk syndrom og arvelig SHBG mangel.
Høye verdier: Behandling med Østrogen (p-piller), tyroideahormoner, barbituater, antiepileptika, antiandrogener, klomifen og tamoxifen gir økt verdi. En ser høye verdier ved graviditet, hypertyreose, veksthormonmangel og hypogonadisme hos menn
.

Referanser

Kilder brukt i opprettelsen av dette dokumentet

Nasjonal brukerhåndbok i Klinisk Kjemi

Kommentar

Analysekode NPU: 03419

Refusjonstakst MB6

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi
Tlf. 51 51 95 14
Faggruppe/Seksjon: Immun kjemi

Akkrediteringsstatus

Akkreditert