v. 1.3 Lidokain

 Prøvemateriale

 Serum

 Glass uten tilsetning.

 Analysevolum

 1,5 ml serum

 Kommentar

 Lidokain analyseres ikke rutinemessig, men analyseres ved behov. Det må  påregnes noe tid før svar. Det  er ikke nødvendig å gjøre spesiall avtale for å kunne sende prøven til St.Olav hospital. Se eventuelt farmakologiportalen

 Analysested

 St. Olavs Hospital,

 Avdeling for klinisk farmakologi,

 Teknostallen

 Professor Broch gate 6

 7030 Trondheim

 Rekvisisjonsskjema

 Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier