Herpes simplex virus (HSV) antistoff v. 1.6, 27.11.2022

 

 

Indikasjon

Undersøkelse av immunstatus, f. eks. før transplantasjon/ immunsuppresjon

PCR-undersøkelse er førstevalg ved mistanke om aktuell infeksjon med herpes simplex-virus 1 eller 2  (penselprøve fra blemmer/utslett eller spinalvæske ved meningo-encefalitt). Se Kommentar.

Antistoffundersøkelse kan evt. være supplement til PCR-undersøkelse v/mistanke om primærinfeksjon med HSV.

Antistoffpåvisning er lite nyttig ved mistanke om residiverende infeksjon. Testen er ikke egnet til å skille mellom latent bærerskap og reaktivering. Da anbefales prøve til PCR-diagnostikk.

 

Prøvemateriale

Serum-gelglass

Prøvebehandling

Oppbevares i kjøleskap før forsendelse til laboratoriet

Merking av prøve

Prøveglasset merkes med etikett fra etikettskriver (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Metode

CLIA (chemiluminescens immunoanalyse). Påvisning av IgG- og/eller IgM-antistoff

Testen skiller ikke mellom HSV 1 og HSV 2

Utføres

Mandag - fredag

Svartid

0 – 3 dager

Svar/svarvurdering

Påvist

Ikke påvist

Grenseverdi

Kommentar

Ved sår/blemmer og klinisk mistanke om aktuell infeksjon med HSV 1 eller 2, anbefales prøve fra sår/vesikkel til PCR-undersøkelse. Sendes på UTM-RT medium. Se: Herpes simplex-virus I og II, PCR (A)

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf. 51518800

Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Tlf: 51518806

Akkrediteringsstatus Herpes simplex-virus IgG antistoff er akkreditert.  Herpes simplex-virus IgM antistoff er ikke akkreditert