Ecstasy

Ecstasy v. 1.4, 20.04.2021

Prøvemateriale

Serum

Glass uten tilsetning

Analysevolum

1,0 ml

Analysested

Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus

Klinisk farmakologi

Kirkeveien 166

0450 Oslo

Rekvisisjon

Se link til rekvisisjon eller finn rekvisisjon via  Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier