TBE (Tick-borne encephalitis) antistoff og PCR v. 2.2, 21.09.2021

Indikasjon

Se lenke for indikasjon
Lenke:
Skogflåttencefalitt (TBE-virusinfeksjoner) - Veileder for helsepersonell FHI

Prøvemateriale

Spinalvæske i steril beholder

og/eller

Serum m/gel (Helst eget prøveglass)

 

Ved spørsmål om TBE i spinalvæske sendes serum og spinalvæske samlet til FHI

 

Se lenker for evt. andre typer prøvemateriale
Se lenker for evt. informasjon om holdbarhet og analysevolum


Lenker: Skogflåttencefalittvirus (TBE-virus)

Praktisk veiledning FHI: Prøvemengde, medium, kjøling og pakking

Prøvebehandling

Prøveglasset må (pga. fare for kontaminasjon) sendes uåpnet

Forsendelse

Prøver må ankomme Avdeling for medisinsk mikrobiologi (SUS) hverdager innen kl: 14:00
(mandag-torsdag), for å sikre forsendelse samme dag.

Prøver som ankommer etter kl: 14:00, sendes neste hverdag (mandag-torsdag)

Analysested

Folkehelseinstituttet (FHI)
Veileder for mikrobiologiske analyser:
https://www.fhi.no
Rekvisisjon:
Rekvisisjon FHI

Kommentar

Folkehelseinstituttet har nasjonal referansefunksjon for
TBE

For mer informasjon

Se: Rekvirering av mikrobiologiske analyser

Se: Skogflåttencefalitt (TBE-virusinfeksjoner) - Veileder for helsepersonell FHI