Erythropoetin (EPO)

Erythropoetin (EPO) v. 1.4, 08.05.2020

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Pasientforberedelse

Da det er døgnvariasjon i utskillelsen av erythropoetin, blir det anbefalt at prøven tas om formiddagen, mellom 07:30 og 12:00.

Analysevolum

0,5 mL serum

Holdbarhet

7 døgn i kjøleskap

Indikasjon

Erythropoetin måles som ledd i utredning av kompliserte anemier og ved polycytemi.

Kommentar

Utføres daglig.

Se også Analyseoversikten

Feilkilder

Hemolyse

Analysested

Haukeland Universitetssykehus, Hormonlaboratoriet

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier