Erythropoetin (EPO) v. 1.5

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Pasientforberedelse

Da det er døgnvariasjon i utskillelsen av erythropoetin, blir det anbefalt at prøven tas om formiddagen, mellom 07:30 og 12:00.

Analysevolum

0,5 mL serum

Holdbarhet

7 døgn i kjøleskap

Indikasjon

Erythropoetin måles som ledd i utredning av kompliserte anemier og ved polycytemi. Erytrocytær polycytemi. Vurdering av behandlingsindikasjon med rekombinant erytropoietin.

Kommentar

Utføres daglig.

Se også Analyseoversikten til HUS

Feilkilder

Hemolyse

Analysested

Haukeland Universitetssykehus

Hormonlaboratoriet

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon

Eler finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier