Intravasale fremmedlegemer, bakteriologisk dyrkning (A) v. 1.5, 27.11.2022

 

 

Indikasjon

Blodbaneinfeksjon, infeksjon med intravasale kateter eller andre fremmedlegemer i blodbanen.

Rutinemessig dyrkning av intravasale katetre anbefales ikke.

Prøvemateriale

Kateter, kateterspiss, fremmedlegeme.

Ved klinisk mistanke om kateterrelatert infeksjon anbefales dyrkning av kateter og samtidig tatt perifer blodkultur. Ved mistanke om kateterrelatert sepsis skal det tas blodkultur fra perifer vene samtidig som kateteret fjernes.

 

Steril universalkonteiner.

Prøvebehandling

Oppbevares i kjøleskap

Holdbarhet

< 2 timer i romtemperatur

2-48 timer i kjøleskap (4 grader)

Merking av prøve

Prøveglasset merkes med etikett fra etikettskriver (elektronisk rekvirering). Eventuelt fullt navn og fødselsnummer.

Kliniske opplysninger

Kliniske opplysninger, lokalisasjon og tidspunkt for prøvetaking må oppgis. 

Metode

Bakteriologisk dyrkning, aerobt og anaerobt

Utføres

Alle dager

Svartid

Ingen vekst: 2 dager

Vekst: 2-5 dager

 

Spesielle kliniske problemstillinger kan kreve lengre dyrkningstid.

Viktige funn meddeles forløpende elektronisk, eventuelt i tillegg telefonisk.

Svar/svarvurdering

Ingen vekst

Vekst med identifikasjon og eventuell resistensbestemmelse

I prøver tatt fra normalt sterile områder rapporteres vanligvis alle funn.

Laboratoriet kommenterer svaret ut fra mikrobiologiske funn og kliniske opplysninger.

Kommentar

Prøven må håndteres som sterilt materiale for å unngå kontaminasjon.

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for bakteriediagnostikk

Tlf: 51518807

Akkrediteringsstatus Akkreditert