HLA-B27 antigen

HLA-B27 antigen v. 1.9, 28.04.2022

 

Prøvemateriale

EDTA-glass 

Fullblod

Analysevolum      

2 ml.

Pasientforberedelse

Pasienten bør faste over natten.

Prøvebehandling

Det er viktig at blodet blandes godt umiddelbart etter prøvetaking.

Prøven skal IKKE sentrifugeres!

Holdbarhet

Oppbevares i romtemperatur. Holdbar i 3 døgn.

Indikasjon

Mistanke om ankyloserende spondylitt (Bechterew) eller andre spondylartropatier, blant annet reaktiv artritt

Kommentar

Se eventuelt Analyseoversikten på Haukeland.

Se også Nasjonal brukerhåndbok

Se eventuelt link til andre HLA-undersøkelser: HLA undersøkelser

Analysested

Haukeland Universitetssjukehus,

Avdeling for immunologi og transfusjonsimmunologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon

Eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier