Cannabis i urin (737)

Cannabis i urin (737) v. 1.6, 20.09.2021

Prøvemateriale

Urin

Monovetteglass 

Analysevolum

5 mL

Pasientforberedelser

Pasienten skal være informert om formålet med prøven, og hva prøvesvaret kan brukes til.

Prøvetaking

Urinprøven bør avgis under påsyn, siden det ellers vil være mulig å manipulere prøven under prøveavgivelse, for nærmere detaljer se Veiledere IS-2231 fra Sosial- og helsedirektoratet.

Prøvebehandling

Oppbevares ved 2-8 °C.

Holdbarhet

Holdbarhet i romtemperatur 3 døgn og ved 2-8 °C i 1 uke.

Merking av prøve

Sett etikett med barkode på langs.

Metode

Immunokjemisk screeninganalyse.

LC-MS/MS.

Indikasjon

Diagnostisere misbruk.

Utføres

Mandag til fredag, dagtid.

Forventet svartid: 3 virkedager.

Referanseområde

Ikke påvist.

Analytisk variasjon (CV)

<10 %

Svarvurdering

Analysesvar skal kun brukes i medisinsk sammenheng.

Det utgis kvalitativt svar.

For screeninganalyser: ikke påvist og til bekreftelse.

For bekreftelsesanalyser: ikke påvist og påvist.

Ikke påvist betyr at Cannabinoider som naturlig finnes i cannabisplante ikke er påvist i prøven.

Til bekreftelse betyr at prøven analyseres for tetrahydrocannabinolsyre (THC-syre), som er metabolitt og virkestoff i cannabis.

Ved påvist THC-syre oppgis i tillegg en ratio (”U-Can/Kreat ratio”) som er THC-syre dividert med kreatinin (μg THC-syre / mmol kreatinin). Denne relative mengden THC-syre utskilt via urinen tar hensyn til fortynning av urinen og kan benyttes til å avsløre nye inntak av cannabis.

En økning i U-Can/Kreat ratio tilsvarende 50 % fra forrige måling er en sterk indikasjon på nytt inntak.

Man bør være forsiktig med å konkludere med nye inntak i tilfeller hvor en sammenligner to ratioer som er svært lave (<5) og/eller i tilfeller hvor det er påvist tynn urin (< 3 mmol kreatinin/L).

Referanser

Farmakologiportalen

Kommentar

Feilkilder:

Forbytting av prøve.

Manipulering av prøven, f.eks. fortynning eller tilsetting av interfererende stoffer.

Urinens representativitet vurderes i sammenheng med målinger av kreatinin og pH.

Rekvisisjonsskjema

Se Rekvirering av laboratorieanalyser

Analysekode:

Cannabis (uspesifikk): NOR25839.

Tetrahydrocannabinolsyre: NPU53115.

Tetrahydrocannabinolsyre/kreatinin: NPU29339.

Refusjonskode: KF2 og MB0.

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Seksjon for kromatografi

Akkrediteringsstatus Ikke akkreditert