v. 2.1 Antistreptolysin O titer (AST)

 

Indikasjon

Se: Analyseoversikten.no  (Haukeland  universitetssjukehus)

Prøvemateriale/Volum

 Se: Analyseoversikten.no  (Haukeland universitetssjukehus) 

Forsendelse

For interne rekvirenter:  Prøven sendes til avdeling for medisinsk mikrobiologi, som videresender prøven til Haukeland universitetssjukehus

Analysested

Haukeland universitetssjukehus, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin

Rekvisisjonsskjema

Se: Helse Bergen.no. Skjema "Mikrobiologi. Immunologi"