GHB i urin

GHB i urin v. 1.0, 28.09.2021

 

Prøvemateriale

Urin.

 

Monovetterør.

Analysevolum

5 mL

Pasientforberedelser

Ingen.

 

Prøvetaking

Urinprøver bør avgis under påsyn, siden det ellers vil være mulig å manipulere prøven under prøveavgivelse. For nærmere detaljer se Veileder for rusmiddeltesting fra helsedirektoratet,

Prøvebehandling

Oppbevares ved 2-8 °C.

Holdbarhet

Holdbar 3 døgn i romtemperatur og 1 uke ved 2-8 °C.

Merking av prøve

Sett etiketten med barkode på langs.

Metode

LC-MS/MS.

Indikasjon

Kontroll av inntak.

Avdekke misbruk.

Utføres

Mandag til fredag, dagtid.

Forventet svartid: 3 virkedager.

Referanseområde

Ikke påvist.

Svarvurdering

Analysesvar skal kun brukes i medisinsk sammenheng.

Det utgis kvalitativt svar; påvist eller ikke påvist.

Påvist prøve kan skyldes inntak av GHB.

For nærmere detaljer se Veileder for misbruksanalyser.

Referanser

Farmakologiportalen.

Kommentar

Feilkilder:

Forbytting av prøve.

Manipulering av prøven, for eksempel fortynning eller tilsetting av interfererende stoffer.

Urinens representativitet vurderes i samenheng med målinger av kreatinin og pH.

Rekvisisjonsskjema

Se Rekvirering av laboratorieanalyser

Takstkode: NPU28408

Refusjonskode: KF3

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf: 51519514

Seksjon for kromatografi

Akkrediteringsstatus

Ikke akkreditert.