Poliklinisk rekvisisjon LAR urin. Avdeling for medisinsk biokjemi v. 2.0, 22.10.2022