Revmatoid faktor IgM

Revmatoid faktor IgM v. 2.3, 02.06.2022

 

 

Prøvemateriale

Beholder

Serum.

Serum-glass med gel.

Analysevolum

2 mL

Prøvetaking

Før prøvetaking skal pasienten identifisere seg og oppgi fullt navn og fødselsnummer/D-nummer (11 siffer).

Prøvebehandling

Prøve må koagulere fullstendig før sentrifugering. Sentrifugeres før forsendelse. Oppbevares i kjøleskap. Sterkt hemolysert eller lipemisk serum skal unngås.

Forsendelse

Romtemperatur

Holdbarhet

Bør være laboratoriet i hende innen 48 timer.

Merking av prøve

  • Pasientens for- og etternavn
  • Pasientens fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)
  • Prøvetakingsdato

Metode

Fluorescens enzym-immunoassay (FEIA).

Indikasjon

Ved mistanke om revmatoid artritt eller primært Sjögrens syndrom.

Utføres

Alle virkedager, dagtid.

Referanseområde

< 3,5 IU/mL

Svarvurdering

Positivt testresultat sees hos de fleste pasienter med revmatoid artritt eller Sjögrens syndrom. Testen har lav spesifisitet, og kan være positiv ved flere andre sykdommer og infeksjoner.

Kommentar

Syklisk citrullinert peptid antistoff (CCP) har en høyere klinisk spesifisitet for revmatoid artritt enn revmatoid faktor. Se testen: CCP IgG.

Rekvisisjonsskjema

 Rekvisisjon til Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin - immunologiske undersøkelser

Merk skjema med:

  • For- og etternavn på rekvirerende lege
  • Avdeling/legekontor med nøyaktig returadresse og telefonnummer
  • Pasientens for- og etternavn
  • Pasientens fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)
  • Diagnose/aktuell problemstilling
  • Prøvetakingsdato
  • Prøvetakers signatur

Avdeling

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin.

Seksjon for analyse – immunologi.

Tlf. 51 51 88 60