IgG-subklasser v. 1.4

Prøvemateriale

Serum

Serumgelrør

Analysevolum

0,5 ml

Indikasjon

Mistanke om humoral immunsvikt eller gammopatier

Kommentar

Se Analyseoversikten til HUS

Analysested

Helse Bergen HF

Medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjon

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier