IgG-subklasse

IgG-subklasse v. 1.3, 15.11.2018

Prøvemateriale

Serum

Gelglass

Analysevolum

0,5 ml

Indikasjon

Mistanke om humoral immunsvikt eller gammopatier

Kommentar

Se Analyseoversikten

Analysested

Helse Bergen HF, Laboratorium for immunologi og transfusjonsmedisin

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjon

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier