Kokain (analyse av benzoylekgonin) v. 1.3, 01.03.2021

Prøvemateriale

Serum

Glass uten gel

Analysevolum

0,5 mL

Prøvebehandling

Avpipetteres.

Kommentar

Se analyser

Analysested

St. Olavs Hospital, Avdeling for klinisk farmakologi

Laboratoriet medisinsk klinikk

Erling Skjalgssons gate 1

7030 Trondheim

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon