Glukose i spinalvæske(858) v. 1.6

Prøvemateriale

Spinalvæske

4,5 mL sterilt plastglass uten tilsetning (NUNC)

Analysevolum

0,5 mL uten blodtilblanding

Prøvetaking

Spinalpunksjon. S-glukose må tas samtidig.

Prøvebehandling

Prøven sentrifugeres i mikrosentrifuge før analysering.

Holdbarhet

Må analyseres innen 30 minutter etter prøvetaking, for å unngå falske lave svar.

Metode

Fotometri

Indikasjon

Utredning ved mistanke om meningitt, differensiering mellom bakterielt vs viral etiologi

Utføres

Hele døgnet

Referanseområde

0,6 0,7 x s-glukose

Referanseområdet forutsetter stabil s-glukose

Analytisk variasjon (CV)

< 2%

Svarvurdering

Høye verdier: over 0,7 x s-glukose, kan sees ved forhøyet intrakranielt trykk, polynevritt, encefalitt og poliomyelitt.

Lave verdier: under 0,6 x s-glukose, kan forekomme ved meningitt forårsaket av bakterier, sopp og amøber og ved primære og sekundære maligne svulster med infiltrativ vekst i subarachnoidalrommet.

Feilkilder: Blodtilblanding i forbindelse med prøvetakingen vil gi falskt for høy verdi. Forsinkelser før analyse vil gi falskt for lav verdi ved høyt celleinnhold i cerebrospinalvæsken. Ved svær hyperglykemi, over ca. 40 mmoL/L, kan glukosetransporten til cerebrospinalvæsken bli mettet og føre til at sp-glukose blir mindre enn 0,4 x s-glukose hos hjernefriske pasienter.

Spinal glukose må vurderes i sammenheng med plasma glukose eller serum glukose.

Referanser

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

 

Rekvisisjonsskjema

Urin/spinalrekvisisjon

Kommentar

Analysekode NPU 02190

Refusjonstakst MB 3

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Klinisk kjemi

Akkrediteringsstatus

Ikke akkreditert