Klinisk veileder mikrobiologiske prøver v. 1.6

Sykdom gruppe/ lokalisasjon

Infeksjon Problemstilling

Metoder/ undersøkelser

Aktuelle materialer

Tolkning/kommentarer

Svar

Blodbane-infeksjoner

 

 

 

 

Sepsis

Bakteriemi

Systemisk soppinfeksjon

 

Dyrkning i blodkulturflaske

Blodkultur, bakteriologisk dyrkning (A)

Fullblod

Laboratoriet kommenterer svaret utfra mikrobiologiske funn og kliniske opplysninger.

Ingen vekst

Grampreparat ved vekst

Vekst med ID Resistensbestemmelse

Infeksjon med intravasale kateter eller

fremmedlegemer

 

Dyrkning i blodkulturflaske

Blodkultur, bakteriologisk dyrkning (A)

Fullblod perifert og fra kateter

Laboratoriet kommenterer svaret utfra mikrobiologiske funn og kliniske opplysninger.

Ingen vekst

Grampreparat ved vekst

Vekst med ID Resistensbestemmelse

Dyrkning kateterspiss/ fremmedlegeme

Intravasale fremmedlegemer, bakteriologisk dyrkning (A)

Kateter

Kateterspiss

Fremmedlegeme

Laboratoriet kommenterer svaret utfra mikrobiologiske funn og kliniske opplysninger.

Ingen vekst

Vekst med ID

Resistensbestemmelse

Endokarditt

 

Dyrkning i blodkulturflaske

 Blodkultur, bakteriologisk dyrkning (A)

Fullblod

Laboratoriet kommenterer svaret utfra mikrobiologiske funn og kliniske opplysninger.

Ingen vekst

Grampreparat ved vekst

Vekst med ID Resistensbestemmelse

Dyrkning av vev

Vevsprøver, bakteriologisk dyrkning (A)

Puss og abscess, bakteriologisk dyrkning (A)

 

Klaffemateriale

Laboratoriet kommenterer svaret utfra mikrobiologiske funn og kliniske opplysninger.

Ingen vekst

Vekst med ID Resistensbestemmelse

Sykdom gruppe/ lokalisasjon

Infeksjon Problemstilling

Metoder/ undersøkelser

Aktuelle materialer

Tolkning/kommentarer

Svar

CNS-infeksjoner

 

 

 

 

 

Bakterie/sopp CNS- infeksjoner

 

 

Aerob dyrkning

Anaerob dyrkning

Sopp dyrkning

Spinalvæske, bakteriologisk dyrkning (A)

 

Spinalvæske

Abscessmateriale

Biopsi

Ofte sparsomt med prøvemateriale. Kliniske opplysninger er avgjørende for at riktige analyser blir prioritert.

Ingen vekst

Vekst med ID

Resistensbestemmelse

Antigentester

Spinalvæske, antigentester (A)

 

Spinalvæske

Pneumokokkantigen

Meningokokkantigen

Streptokokk. gr. B antigen

E. coli antigen

Haemophilus influenzae B antigen

Kryptokokk antigen

 

Positiv

Negativ

Usikker

Mikroskopisk undersøkelse

Spinalvæske, mikroskopisk undersøkelse (A)

 

Spinalvæske

Abscessmateriale

Biopsi

 

Mikrober eller celler ikke påvist/påvist

Beskrivelse av mikrobe og grov mengdeangivelse.

FilmArray PCR

Spinalvæske, PCR (FilmArray)

Spinalvæske

Laboratoriet vurderer indikasjon for analysen. Multiplex PCR som påviser følgende agens:

Escherichia coli K1

Haemophilus influenzae

Listeria monocytogenes

Neisseria meningitidis (kapselkledd)

Streptococcus agalactiae

Streptococcus pneumonia

Cytomegalovirus

Enterovirus

Herpes simplex-virus 1 og 2

Humant herpesvirus 6

Humant parechovirus

Varicella zoster virus

Cryptococcus neoformans/gattii

Påvist

Ikke påvist

Utgår

Inkonklusiv

Virale CNS - infeksjoner

In-house PCR:

Herpes simplex-virus I og II, PCR (A)

Enterovirus PCR (A)

Varicella zoster virus PCR (A)

 

FilmArray PCR:

Spinalvæske, PCR (FilmArray)

Spinalvæske

Laboratoriet vurderer hvilken metode som benyttes ut fra klinisk indikasjon og ressurser.

 

In-house PCR:

Enterovirus

Herpes simplex virus 1 og 2

Varicella zoster

 

FilmArray PCR: Multiplex PCR som påviser flere agens (virus, bakterier og kryptokokker), se kolonne over for full oversikt

Påvist

Ikke påvist

Utgår

Inkonklusiv

Nevrosyfilis

Antistoffbestemmelse: Screeningtest

TPPA og RPR

Nevrosyfilis. TPPA antistoffbestemmelse

Spinalvæske

Serum

Spinalvæske og serum/blod MÅ tas samtidig.

Index-beregning.

Intratekal antistoffproduksjon påvist/ikke påvist

Nevroborreliose

IgG, IgM påvisning

Borrelia burgdorferi antistoff i spinalvæske. Nevroborreliose.

 

Spinalvæske

Serum

Spinalvæske og serum/blod MÅ tas samtidig

Intratekal antistoffproduksjon påvist/ikke påvist

Sykdom gruppe/ lokalisasjon

Infeksjon Problemstilling

Metoder/ undersøkelser

Aktuelle materialer

Tolkning/kommentarer

Svar

Øvre Luftveis-infeksjoner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinusitt, akutt ukomplisert

 

 

 

Dyrkning anbefales ikke

 

Sinusitt komplisert eller kronisk(>12 uker)

Aerob dyrkning

Anaerob dyrkning

Soppdyrkning

Øvre luftveisprøver, bakteriologisk dyrkning (A)

 

Aspirat fra sinus

Peroperativ prøve Skopveiledet prøve fra sinusutførselsgang

"Blind" prøve fra nasopharynx anbefales ikke. Undersøkes unntaksvis og da uten anaerob dyrkning.

Ingen vekst 

Vekst av normalflora

Vekst med resistensbestemmelse

SARS-CoV-2

PCR: Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

Antistoff: SARS-CoV-2 IgG-antistoff

 

Kombinert hals- og nasopharynxsekret

Serum

 

Påvist

Ikke påvist

Inkonklusiv

Otitis media

Aerob dyrkning

Anaerob dyrkning

(ved tympanocentese)

Øreprøver, bakteriologisk dyrkning (A)

 

Aspirat ved tympanocentese

Tynn pensel fra øregang etter spontan perforasjon av trommehinnen.

Prøve fra nasopharynx anbefales ikke

Ingen vekst 

Vekst av normalflora

Vekst med resistensbestemmelse

Otitis externa

Aerob dyrkning

Soppdyrkning

Øreprøver, bakteriologisk dyrkning (A)

 

Tynn pensel fra affiserte områder i øregang

Prøven bør tas ETTER debridement er utført. Mistanke om dermatofyttinfeksjon må angis særskilt.

Ingen vekst 

Vekst av normalflora

Vekst med resistensbestemmelse

Malign ekstern otitt/mastoiditt

Aerob dyrkning

Anaerob dyrkning

Soppdyrkning

Øreprøver, bakteriologisk dyrkning (A)

Tynn pensel fra affiserte områder i øregang

Biopsi

Aspirat

Peroperativ prøve

 

Ingen vekst 

Vekst av normalflora

Vekst med resistensbestemmelse

Tonsillitt, pharyngitt akutt, ukomplisert

Aerob dyrkning

Øvre luftveisprøver, bakteriologisk dyrkning (A)

 

Pensel fra begge tonsiller

Undersøkes for betahemolytiske streptokokker

Ingen vekst 

Vekst med resistensbestemmelse

Tonsillitt, pharyngitt komplisert, terapisvikt, residiverende/kronisk infeksjon

Aerob dyrkning

Øvre luftveisprøver, bakteriologisk dyrkning (A)

 

Pensel fra begge tonsiller

Mistanke om N.gonorrhoeae, C.diphteriae, F.tularensis, Lemierres syndrom eller andre sjeldne tilstander må oppgis.

Ingen vekst 

Vekst av normalflora

Vekst med resistensbestemmelse

Peritonsillær abscess

 

Aerob dyrkning

Anaerob dyrkning

 Puss og abscess, bakteriologisk dyrkning (A)

Aspirat abscess

Pensel fra abscess

Mistanke om N.gonorrhoeae, C.diphteriae, F.tularensis, Lemierres syndrom eller andre sjeldne tilstander må oppgis.

Ingen vekst 

Vekst av normalflora

Vekst med resistensbestemmelse

Konjunktivitt, keratitt

Aerob dyrkning

Keratitt: Anaerob dyrkning

Soppdyrkning

Øyeprøver, bakteriologisk dyrkning (A)

Øyesekret

Avskrap fra cornea

 

Ved lite prøvevolum anbefales direkte inokulering på sjokoladeagar og i buljong før transport til laboratoriet.

Ingen vekst 

Vekst av normalflora

Vekst med resistensbestemmelse

Neisseria gonorrhoeae

Gonokokker (Neisseria gonorrhoeae), bakteriologisk dyrkning (A)

Øyesekret

Avskrap fra cornea

 

Prøven bør ankomme laboratoriet innen 24t etter prøvetakning pga kort holdbarhet. Oppbevares i romtemperatur.

Ingen vekst

Vekst med resistensbestemmelse

Chlamydia trachomatis DNA

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

Øyesekret

Avskrap fra cornea

 

 

Påvist

Ikke påvist

Inkonklusiv

 

PCR:

Herpes simplex virus I og II

Herpes simplex-virus I og II, PCR (A)

Varicella zoster virus

Varicella zoster virus PCR (A)

Adenovirus

Adenovirus PCR (A)

Øyesekret

Avskrap fra cornea

 

 

Påvist

Ikke påvist

Inkonklusiv

Amøber:

Mikroskopisk undersøkelse direkte på prøvematerialet

Dyrkning i spesialmedium

Øyesekret

Avskrap fra cornea

 

 

Påvist

Ikke påvist

Endoftalmitt, periorbital cellulitt

Aerob dyrkning

Anaerob dyrkning

Soppdyrkning

Mikroskopisk undersøkelse

Øyeprøver, bakteriologisk dyrkning (A)

Prøve fra forkammer

Aspirasjon fra corpus vitreum

Biopsi

Ved lite prøvevolum anbefales direkte inokulering på sjokoladeagar og i buljong før transport til laboratoriet.

Ingen vekst

Vekst med resistensbestemmelse

Sykdom gruppe/ lokalisasjon

Infeksjon Problemstilling

Metoder/ undersøkelser

Aktuelle materialer

Tolkning/kommentarer

Svar

Nedre Luftveis-

infeksjoner

Akutt bronkitt

 

 

Undersøkelse anbefales ikke utført rutinemessig ved akutt bronkitt

 

Cystisk fibrose

Aerob dyrkning

Soppdyrkning

Burkholderia sp. dyrkning

Nedre luftveisprøver, bakteriologisk dyrkning (A)

 

 

Nasopharynxsekret, ekspektorat, indusert sputum, trakealsekret, larynxaspirat, bronkoalveolær lavage (BAL), pleuravæske

 

Ingen vekst 

Vekst av normalflora

Vekst med identifikasjon og eventuelt resistensbestemmelse

Pneumoni, bakteriell/sopp

Aerob dyrkning

Soppdyrkning ved spesiell indikasjon

Nedre luftveisprøver, bakteriologisk dyrkning (A)

Ekspektorat, indusert sputum, trakealsekret, BAL, pleuravæske

Nasopharynxprøve anbefales kun der prøve fra nedre luftveier ikke kan tas

Ingen vekst 

Vekst av normalflora

Vekst med resistensbestemmelse

S. pneumoniae pneumoni

Antigentest

Pneumokokk-antigen

 

Urin

Pleuravæske

For inneliggende pasienter med alvorlig pneumoni.

Antigentest i urin har lav positiv prediktiv verdi hos små barn.

Påvist

Ikke påvist

Pneumoni, atypisk

PCR:

Mycoplasma pneumoniae Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig), Chlamydophila pneumoniae Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig), Bordetella pertussis

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

Nasopharynxsekret

Halssekret

BAL

Ekspektorat

PCR anbefales ≤ 4 uker fra symptomstart. Symptomvarighet må opplyses

 

Ved klinisk mistanke om kikhoste anbefales nasopharynxsekret, ikke halssekret

Påvist

Ikke påvist

Inkonklusiv

Pneumoni, viral

 

PCR: Luftveispakke, PCR (A)

Influensavirus A og B: Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

RS-virus : 

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

Humant metapneumovirus:

 Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

Rhinovirus: 

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

Parainfluensavirus 1, 2, 3:

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

Enterovirus:  Enterovirus PCR (A)

 

Nasopharynxsekret

Halssekret

BAL

Ekspektorat

 

Anbefales første 1-2 uker etter symptomstart

Utvidet luftveispakke (RS-virus,

Humant metapneumovirus, Rhinovirus, Parainfluensavirus 1, 2, 3 og Enterovirus) har ofte ikke behandlings- eller smittevernmessig konsekvens, men kan være indisert hos alvorlig syke pasienter, særlig hos små barn eller immunsupprimerterte. Klinisk indikasjon for utvidet luftveispakke må oppgis på rekvisisjonen

 

Påvist

Ikke påvist

Inkonklusiv

 

 

 

 

SARS-CoV-2

PCR:  Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

Antistoff: SARS-CoV-2 IgG-antistoff

 

Kombinert hals- og nasopharynxsekret

Serum

 

Påvist

Ikke påvist

Inkonklusiv

Kikhoste

 

PCR:

Bordetella pertussis

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

Nasopharynxsekret (Halssekret)

(BAL)

(Ekspektorat)

PCR anbefales ≤ 4 uker fra symptomstart. Symptomvarighet må opplyses

 

Ved klinisk mistanke om kikhoste anbefales nasopharynxsekret, ikke halssekret

Påvist

Ikke påvist

Inkonklusiv

Antistoff-påvisning:

Bordetella pertussis toksin (PT) IgG

Bordetella pertussis IgG-antistoff

 

Serum-gelglass, ev. fullblod/serum

Antistoffundersøkelse bør tidligst rekvireres 2-3 uker etter symptomdebut.

Bordetella pertussis IgG:

IE (internasjonale enheter)

≥ 100 (80) IE: Forenlig med aktuell kikhoste

Nylig kikhoste-vaksinasjon vanskeliggjør tolkning

Legionella pneumoni

 

Antigentest

(L. pneumophila serogr.1, 3, 4 og 6)

Legionella-antigen (A)

Urin

For inneliggende pasienter med alvorlig pneumoni.

 

Påvist, ikke påvist

PCR

Legionella PCR (A)

 

Indusert sputum

Trakealsekret

BAL

Ekspektorat

For inneliggende pasienter med alvorlig pneumoni.

Påvist

Ikke påvist

Inkonklusiv

Dyrkning

Legionella, bakteriologisk dyrkning (A)

 

Indusert sputum Trakealsekret

BAL

Ekspektorat

For inneliggende pasienter med alvorlig pneumoni. Dyrkning må alltid utføres ved positiv urinantigen eller PCR test.

 

Ingen vekst

Vekst med artsbestemmelse

Antistoff-påvisning (Legionella pneumophila serogruppe 1-6)

 

Legionella antistoff

 

Serum-gelglass, ev. fullblod/serum

Kun på særskilt indikasjon. Ikke aktuell for diagnostikk av akutt pneumoni. Serum tatt i akutt fase og i rekonvalesens (6-8 uker senere) kreves.

Påvist, ikke påvist

Sykdom gruppe/ lokalisasjon

Infeksjon Problemstilling

Metoder/ undersøkelser

Aktuelle materialer

Tolkning/kommentarer

Svar

Urinveis-

infeksjoner

 

 

Cystitt

Pyelonefritt

 

Aerob dyrkning

Urin, bakteriologisk dyrkning (A)

 

 

Midtstrømsprøve

Laboratoriet kommenterer svaret utfra mikrobiologiske funn, kliniske opplysninger og gjeldende retningslinjer

Ingen vekst

Blandingsflora

Vekst med identifikasjon og eventuelt resistensbestemmelse

Prøve fra samlepose

Kun poseprøver uten vekst kan tillegges betydning. Laboratoriet kommenterer svaret utfra mikrobiologiske funn, kliniske opplysninger og gjeldende retningslinjer.

Ingen vekst

Blandingsflora

Vekst med identifikasjon og eventuelt resistensbestemmelse

Prøve fra permanent kateter

Permanente katetre som har ligget inne mer enn 48 timer vil være kolonisert med mikrober som vanskeliggjør tolkning. Kateterets liggetid må angis, dette er avgjørende for prøvens behandling og vurdering.

Laboratoriet kommenterer svaret utfra mikrobiologiske funn, kliniske opplysninger og gjeldende retningslinjer

Ingen vekst

Blandingsflora

Vekst med identifikasjon og eventuelt resistensbestemmelse

Engangskateterisering

Laboratoriet kommenterer svaret utfra mikrobiologiske funn, kliniske opplysninger og gjeldende retningslinjer

Ingen vekst

Blandingsflora

Vekst med identifikasjon og eventuelt resistensbestemmelse

Prøve fra perkutan blærepunksjon

Laboratoriet kommenterer svaret utfra mikrobiologiske funn, kliniske opplysninger og gjeldende retningslinjer

Ingen vekst

Blandingsflora

Vekst med identifikasjon og eventuelt resistensbestemmelse

Prøve fra suprapubiskateter / pyelostomikateter

 

 

Tidspunkt for innleggelse må angis på rekvisisjonen. Laboratoriet kommenterer svaret utfra mikrobiologiske funn, kliniske opplysninger og gjeldende retningslinjer

Ingen vekst

Blandingsflora

Vekst med identifikasjon og eventuelt resistensbestemmelse

Sykdom gruppe/ lokalisasjon

Infeksjon Problemstilling

Metoder/ undersøkelser

Aktuelle materialer

Tolkning/kommentarer

Svar

Infeksjoner i mage / tarm-systemet

 

Bakteriell gastroenteritt

 

Dyrkning av tarmpatogene bakterier: Salmonella spp, Shigella spp, Campylobacter spp, Y.enterocolitica, Aeromonas spp, Plesiomonas spp, Vibrio spp- og Shewanella spp.

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

Vibrio cholera på spesiell indikasjon.

Feces

Kliniske opplysninger inkl. antatt smittested viktig. Ved spørsmål om spesielle mikrober må dette påføres rekvisisjon. Ved mistanke om kolera skal laboratoriet kontaktes før innsendelse.

Tarmpatogene mikrober ikke påvist

Påvist resistensbestemmelse

(utvalgte situasjoner)

Bakteriell gastroenteritt Enteropatogene E.Coli EHEC / HUS

 

Dyrkning

PCR-undersøkelse

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

Feces

Ved mistanke om EHEC/HUS og ved blodig diare.

Kliniske opplysninger inkl. antatt smittested viktig. Må rekvireres særskilt.

Påvist

Ikke påvist

Clostridium difficile infeksjon

 

GDH – screeningtest

C. difficile toxin A/B påvisning

C. difficile dyrkning

Clostridioides difficile (Clostridium difficile) (A)

 

Feces

C. difficile finnes i normalflora hos barn < 2år. Hospitaliserte pasienter koloniseres i varierende grad (10-50%). GDH-negative prøver undersøkes ikke videre. Stammer som er toxin negative oppfattes som apatogene.

GDH negativ / reaktiv

Toxin A/B påvist / ikke påvist

Dyrkning: ingen vekst / vekst

Viral gastroenteritt

 

Antigentest:

Rotavirus/Adenovirus Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

 

Feces

Indisert hos barn < 5 år med diare eller i alle aldersgrupper ved utbrudd i institusjoner.

Også aktuelt ved immunsvikt-tilstander.

Påvist

Ikke påvist

PCR:

Norovirus

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

Sapovirus

Feces

Oppkast

Prøve bør tas innen tre døgn fra symptomdebut. Undersøkelse av oppkast har lavere sensitivitet enn fæces. Kun der en ikke får sikret fæcesprøve.

Påvist

Ikke påvist

Inkonklusiv

Parasittinfeksjoner

Antigentest:

Giardia lamblia/Cryptosporidium

Parasitter i feces, utvidet undersøkelse (egg) (A)

Feces med eller uten Ecofix

Kliniske opplysninger inkl. antatt smittested avgjør indikasjon.

Påvist

Ikke påvist

Antigentest:

Entamøba histolytica

 Parasitter i feces, utvidet undersøkelse (egg) (A)

Feces uten Ecofix

Kliniske opplysninger inkl. antatt smittested avgjør indikasjon. Prøven må undersøkes innen 48 timer.

Påvist

Ikke påvist

Mikroskopi:

Cyster/egg/amøber

Parasitter i feces, utvidet undersøkelse (egg) (A)

Feces med eller uten Ecofix

Kliniske opplysninger inkl. antatt geografisk smittested og grad av eksponering må angis så presist som mulig da dette avgjør indikasjon. For rutineundersøkelse av spesielle grupper, se egen prosedyre og Folkehelseinstituttets smittevernhåndbok.

Tarmparasitter

påvist /ikke påvist

Parasittinfeksjoner, Barnemark

Barnemark

Parasitter i feces, utvidet undersøkelse (egg) (A)

Tape-preparat

Ved spørsmål om barnemark skal tape-preparat benyttes som første undersøkelse. Undersøkes fortrinnsvis om morgenen. Helt gjennomsiktig tape festes til f.eks. trespatel og presses mot anus. Tapen plasseres på et objektglass. Sendes inn for mikroskopering.

Tarmparasitter

påvist/ikke påvist

Parasittinfeksjoner

Makroskopisk undersøkelse av parasitt

Mark/annet

Kvitterte parasitter innsendes på sterilt/rent glass, eventuelt tilsatt saltvann, sprit eller formalin, for makroskopisk undersøkelse.

Tarmparasitter påvist /  ikke påvist

Sykdom gruppe/ lokalisasjon

Infeksjon Problemstilling

Metoder/ undersøkelser

Aktuelle materialer

Tolkning/kommentarer

Svar

Hud-, bløtdel- og sår-infeksjoner, abscesser etc.

 

Bakteriell infeksjon i hud og bløtvev (impetigo, follikulitt, erysipelas)

Aerob dyrkning

Hud og bløtvev, bakteriologisk dyrkning (A)

 

Sårsekret fra sårbunn/kant etter vask med sterilt saltvann

Hudavskrap

Biopsi

Kliniske opplysninger inkl. lokalisasjon avgjør tolkning.

Primære sårpatogene mikrober identifiseres og resistensbestemmes.

Ingen vekst

Hudflora

Vekst med identifikasjon og resistensbestemmelse

Bakteriell infeksjon i kroniske sår (liggesår, leggsår, diabetiske sår)

Aerob dyrkning

Hud og bløtvev, bakteriologisk dyrkning (A)

Eventuelt anaerob dyrkning etter kliniske opplysninger (nekrose/gangren).

Sårsekret fra sårbunn/kant etter vask med sterilt saltvann

Biopsi

Ofte kolonisert med polymikrobiell flora. Dyrkning skiller dårlig mellom infeksjon og kolonisering.

Ingen vekst

Hudflora

Vekst med identifikasjon og resistensbestemmelse

Granulomatøs hudinfeksjon

Aerob dyrkning

Anaerob dyrkning

Soppdyrkning

Hud og bløtvev, bakteriologisk dyrkning (A)

Mykobakteriedyrkning

Mykobakteriedyrkning, inkludert tuberkulosedyrkning (A*)

Biopsi

 

Kliniske opplysninger viktig for korrekt prøvehåndtering.

Diagnostikk med tanke på mykobakterier eller Francisella kan være aktuelt.

Ingen vekst

Hudflora

Vekst med identifikasjon og resistensbestemmelse

Osteomyelitt

Aerob dyrkning

Anaerob dyrkning

Proteser og andre fremmedlegemer, bakteriologisk dyrkning (A)

Beinvev

 

Dype sårprøver/fistelprøver har meget begrenset utsagnsverdi.

Pasienten bør ikke stå på antibiotika ved prøvetakning.

Ingen vekst

Hudflora

Vekst med identifikasjon og resistensbestemmelse

Soppinfeksjon i hud

 

Dermatofyttdyrkning

Dermatofyttdyrkning (A)

Hud, hår og negler

Kliniske opplysninger må oppgis.

Påvist

Ikke påvist

Soppdyrkning

Hud

Kliniske opplysninger må oppgis.

Påvist

Ikke påvist

Sårinfeksjon etter dyrebitt

Aerob dyrkning

Anaerob dyrkning

Hud og bløtvev, bakteriologisk dyrkning (A)

 

Sårsekret

Biopsi

Ofte polymikrobiell flora fra dyrets munn, særlig når prøve tas kort tid etter hendelse.

Skal bare tas ved synlig infeksjon, vanligvis ikke før 8 timer etter bittet.

Ingen vekst

Hudflora

Vekst med identifikasjon og resistensbestemmelse

Abscesser i hud og bløtvev

Aerob dyrkning

Anaerob dyrkning

Hud og bløtvev, bakteriologisk dyrkning (A)

Mikroskopisk undersøkelse

Mikroskopisk undersøkelse, mikrobiologiske prøver

Puss

Aspirat

Vev

Kliniske opplysninger inkl. lokalisasjon avgjør tolkning.

 

Ingen vekst

Hudflora

Vekst med identifikasjon og resistensbestemmelse

Andre abscesser inkludert kald abscess

Aerob dyrkning

Anaerob dyrkning

Hud og bløtvev, bakteriologisk dyrkning (A)

Puss og abscess, bakteriologisk dyrkning (A)

Soppdyrkning

Mikroskopisk undersøkelse

Mikroskopisk undersøkelse, mikrobiologiske prøver

Mykobakteriedyrkning  

Mykobakteriedyrkning, inkludert tuberkulosedyrkning (A*)

Puss

Aspirat

Vev

Kliniske opplysninger inkl. lokalisasjon avgjør dyrkningstid og tolkning.

 

Ingen vekst

Vekst med identifikasjon og resistensbestemmelse

Infeksjon i normalt sterile hulrom (artritt, bukhuleinfeksjoner, pleuritt, perikarditt, cholecystitt, cholangitt)

Aerob dyrkning

Anaerob dyrkning

Puss og abscess, bakteriologisk dyrkning (A)

Mikroskopisk undersøkelse

Mikroskopisk undersøkelse, mikrobiologiske prøver

Væske/aspirat fra normalt sterile hulrom (leddvæske, ascitesvæske, perikardvæske, gallevæske, aspirat tatt ved ERCP)

Kliniske opplysninger inkl. lokalisasjon avgjør tolkning.

Ingen vekst

Vekst med identifikasjon og resistensbestemmelse

Osteosynteseinfeksjoner

Proteseinfeksjoner

Aerob dyrkning

Anaerob dyrkning

Proteser og andre fremmedlegemer, bakteriologisk dyrkning (A)

 

Biopsi

Fremmedlegeme (skruer, proteser)

Kliniske opplysninger inkl. lokalisasjon avgjør tolkning.

Direkte mikroskopisk undersøkelse har liten verdi, men kan vurderes ved akutte eller uttalt kliniske tegn til infeksjon.

Ingen vekst

Vekst med identifikasjon og resistensbestemmelse

Sykdom gruppe/ lokalisasjon

Infeksjon Problemstilling

Metoder/ undersøkelser

Aktuelle materialer

Tolkning/kommentarer

Svar

Genital-infeksjoner og seksuelt overførbare sykdommer

 

Seksuelt overførbare sykdommer

Bakteriologisk dyrkning: Genitalprøve, bakteriologisk dyrkning (A)

Genitalprøver - kvinner

Genitalprøver - menn

Gonokokk dyrkning

Gonokokker (Neisseria gonorrhoeae), bakteriologisk dyrkning (A)

 

Sekret fra vagina/cervix

Urethrasekret

Eventuelt annen lokalisasjon etter behov

Gonokokker: Prøven bør ankomme laboratoriet innen 24t etter prøvetakning pga kort holdbarhet. Oppbevares i romtemperatur.

Ikke påvist

Vekst med resistensbestemmelse

Chlamydia trachomatis DNA

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

Neisseria gonorrhoeae DNA Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

Mycoplasma genitalium DNA Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

Sekret fra vagina/cervix

Urethrasekret

Urinprøve

 

Påvist

Ikke påvist

Inkonklusiv

HIV antigen/antistoff-påvisning

Hiv antigen/antistoff (A) 

Hepatitt B-virus antigen/antistoff-påvisning:

Anti-HBs, HBsAg, anti-HBc (totalantistoff)

 Hepatitt B virus antigen/antistoff (A)

Hepatitt C-virus antistoff-påvisning: Anti-HCV

Hepatitt C virus (anti-HCV) antistoff (A)

Hepatitt C virus (HCV) RNA

Syfilis antistoff-påvisning

(screening)

Treponema pallidum (syfilis) antistoff (A)

Serum- gelglass, ev. fullblod/serum

Følges opp med kontrollprøver som ved stikkuhell (kontroll etter 6 uker, 3 måneder og 6 måneder).

 

Påvist

Ikke påvist

Inkonklusiv

resultatet kommenteres

Barn under 15 år med symptomer fra underlivet (vulvovaginitt, uretritt, fluor)

Aerob dyrkning

Soppdyrkning

Genitalprøver - kvinner

Sekret fra ytre genitalia

Urethrasekret

 

Ingen vekst

Vanlig genitalflora

Vekst med identifikasjon og resistensbestemmelse

Truende vannavgang, PROM, infeksjonstegn under fødsel

Dyrkning på spesialmedium for GBS

Aerob dyrkning

Gruppe B streptokokk (GBS) screening (A)

Vaginalsekret

Rektalsekret

 

Ingen vekst

Vekst av vanlig bakterieflora

Vekst med identifikasjon og resistensbestemmelse

Sporadiske episoder med vulvovaginitt og cervicitt

Bakteriell vaginose

 

Vanlig bakteriologisk dyrkning av prøver tatt fra personer over 15 år er vanligvis ikke indisert

 

Diagnostikk utføres pasientnært

(pH-måling, lukt/konsistens/farge, Sniff-test, mikroskopering med tanke på Trichomonas vaginalis/clueceller/ leukocytter/sopp)

 

Soppdyrkning

Sekret fra vagina/cervix

 

Kun indisert ved komplisert soppinfeksjon (residiverende episoder, alvorlige symptomer, immunsvekkede, gravide) eller ved klinisk mistanke om soppinfeksjon hvor mikroskopisk undersøkelse er negativ

Ingen vekst

Vekst med identifikasjon

Chlamydia trachomatis og Mycoplasma genitalium DNA

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

Neisseria gonorrhoeae DNA

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

 

 

Sekret fra vagina/cervix

Aspirat fra Bartholinske kjertler

 

Påvist

Ikke påvist

Inkonklusiv

Residiverende vulvovaginitt og cervicitt

Ytre genitalinfeksjoner postoperativt

Aerob dyrkning

Soppdyrkning

Genitalprøver - kvinner

 

Vaginalsekret

Cervixsekret

 

Ingen vekst

Vanlig genitalflora

Vekst med identifikasjon og resistensbestemmelse

Bartholinitt

 

Aerob dyrkning

Anaerob dyrkning

Genitalprøver - kvinner

Gonokokk dyrkning

Gonokokker (Neisseria gonorrhoeae), bakteriologisk dyrkning (A)

Aspirat fra Bartholinske kjertler

 

Ingen vekst

Vekst med identifikasjon og resistensbestemmelse

Toksisk sjokksyndrom

Aerob dyrkning

Genitalprøver - kvinner

 

Cervixsekret

Aspirat fra infeksjonsfokus

 

Ingen vekst

Vekst av vanlig genitalflora

Vekst med identifikasjon og resistensbestemmelse

Bekkeninfeksjon/Pelvic inflammatory disease (PID)

Salpingitt

Endometritt inkludert postpartum endometritt

Infeksjon etter abort, sectio

Abscess i bekkenet

Aerob dyrkning

Anaerob dyrkning

Genitalprøver - kvinner

Puss fra uterinhule

Puss fra tuber eller fossa Douglasi

Fremmedlegeme (IUD)

Det bør tilstrebes å ta prøve fra infeksjonsfokus.

Prøve fra vagina/cervix har lav utsagnsverdi.

Ingen vekst

Vekst med identifikasjon og resistensbestemmelse

Gonokokk dyrkning

ved mistanke om seksuelt overført sykdom

Gonokokker (Neisseria gonorrhoeae), bakteriologisk dyrkning (A)

Puss fra uterinhule

Puss fra tuber eller fossa Douglasi

Sekret fra vagina/cervix

Prøven bør ankomme laboratoriet innen 24t etter prøvetakning pga kort holdbarhet. Oppbevares i romtemperatur.

Ingen vekst

Vekst med identifikasjon og resistensbestemmelse

Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae og Mycoplasma genitalium DNA ved mistanke om seksuelt overførbare sykdom

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

Puss fra uterinhule

Puss fra tuber eller fossa Douglasi

Sekret fra vagina/cervix

Urin

 

Påvist

Ikke påvist

Inkonklusiv

Uretritt

 

Aerob dyrkning

Genitalprøver - kvinner

Genitalprøver - menn

Urindyrkning

Urin, bakteriologisk dyrkning (A)

Urethrasekret

Midtstråleurin

 

Ingen vekst

Vekst av normalflora

Vekst med identifikasjon og resistensbestemmelse

Gonokokk dyrkning

Gonokokker (Neisseria gonorrhoeae), bakteriologisk dyrkning (A)

 

Urethrasekret

Cervixsekret

Evt annen lokalisasjon etter behov

Prøven bør ankomme laboratoriet innen 24t etter prøvetakning pga kort holdbarhet. Oppbevares i romtemperatur.

Ingen vekst 

Vekst med identifikasjon og resistensbestemmelse

Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium og Neisseria gonorrhoeae DNA

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

Urethrasekret

Urin

Sekret fra cervix/vagina

 

Påvist

Ikke påvist

Inkonklusiv

Genitale sår

 

Aerob dyrkning

Genitalprøver - kvinner

Genitalprøver - menn

 

Sårsekret

 

Ingen vekst

Vekst av vanlig genitalflora

Vekst med identifikasjon og resistensbestemmelse

Gonokokk dyrkning

Gonokokker (Neisseria gonorrhoeae), bakteriologisk dyrkning (A)

 

Sårsekret

 

Prøven bør ankomme laboratoriet innen 24t etter prøvetakning pga kort holdbarhet. Oppbevares i romtemperatur.

Ingen vekst

Vekst med identifikasjon og resistensbestemmelse

PCR:

Herpes simplex-virus I/II

Herpes simplex-virus I og II, PCR (A)

Vesikkelsekret

Sårsekret

 

Påvist

Ikke påvist

Inkonklusiv

Chlamydia  trachomatis  og Neisseria gonorrhoeae DNA

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

Uretrasekret

Urin

Sekret fra cervix/vagina

 

Påvist

Ikke påvist

Inkonklusiv

Syfilis antistoff-påvisning

(screening)

Treponema pallidum (syfilis) antistoff (A)

Serum-gelglass, ev. fullblod/serum

Kliniske opplysninger inkludert eventuell tidligere syfilisbehandling er viktig.

Ved reaktiv screeningtest utføres supplerende analyser (TPPA, RPR, Syfilis IgM).

Det utføres ikke mørkefelts-mikroskopering eller PCR her men ved spesielle tilfeller er det mulig å videresende prøven til annet laboratorium.

Påvist

Reaktiv

Ikke påvist

Grenseverdi  

Laboratoriet kommenterer svaret utfra analyseresultater og kliniske opplysninger.

Epididymitt

Prostatitt

Orchitt

 

Aerob dyrkning

Anaerob dyrkning

Genitalprøver - menn

 

Uretrasekret

Urin

Prostatasekret

 

 

Ingen vekst 

Vekst med identifikasjon og resistensbestemmelse

Chlamydia trachomatis DNA

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

Neisseria gonorrhoeae DNA Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

Uretrasekret

Urin

Prostatasekret

 

 

Påvist

Ikke påvist

Inkonklusiv

Gonokokk dyrkning

Gonokokker (Neisseria gonorrhoeae), bakteriologisk dyrkning (A)

 

Prostatasekret

Uretrasekret

Prøven bør ankomme laboratoriet innen 24t etter prøvetakning pga kort holdbarhet. Oppbevares i romtemperatur.

Ingen vekst

Vekst med identifikasjon og resistensbestemmelse

Balanitt

Aerob dyrkning

Soppdyrkning

Genitalprøver - menn

 

Puss

Uretrasekret

Urin

 

Ingen vekst 

Vekst av normalflora

Vekst med identifikasjon og resistensbestemmelse

Sykdom gruppe/ lokalisasjon

Infeksjon Problemstilling

Metoder/ undersøkelser

Aktuelle materialer

Tolkning/kommentarer

Svar

 

 Hepatitt

 

 

 

 

 

Hepatitt A virus

 

Antistoff påvisning (IgM, IgG)

Hepatitt A virus (HAV) antistoff (A)

Serum - gelglass, evt. fullblod/serum

Laboratoriet kommenterer svaret utfra analyseresultater og kliniske opplysninger.

Påvist

Ikke påvist

Grenseverdi  

Hepatitt B virus

 

Antistoff/antigen-påvisning:

Anti-HBs, HBsAg, anti-HBc (totalantistoff)

 Hepatitt B virus antigen/antistoff (A)

Serum- gelglass, evt. fullblod/serum

Laboratoriet kommenterer svaret utfra analyseresultater og kliniske opplysninger.

Ikke påvist/påvist/reaktiv

 

Anti-HBs: kvantitativ undersøkelse (IE/L)

Hepatitt B virus

 

Antistoff/antigen-påvisning:

Anti-HBe, HBeAg

Serum - gelglass, evt. fullblod/serum

Undersøkes kun dersom andre hepatitt B parametre er positive. Laboratoriet kommenterer svaret utfra analyseresultater og kliniske opplysninger

Påvist

Ikke påvist

 

Hepatitt B PCR (kvantitativ)

Hepatitt B Virus (HBV) DNA

Serum - gelglass, evt. fullblod.    

Ta et ekstra prøveglass

Kun på spesielle indikasjoner (behandling/ forespørsel fra lab). Må angis særskilt på rekvisisjonen. Prøven sendes eksternt laboratorium.

Avhengig av eksternt laboratorium

Hepatitt C virus

 

 

Antistoff-påvisning:

Anti-HCV

Hepatitt C virus (anti-HCV) antistoff (A)

Serum - gelglass, evt. fullblod/serum

Laboratoriet kommenterer svaret utfra analyseresultater og kliniske opplysninger.

Påvist

Ikke påvist

Reaktiv

Hepatitt C PCR (kvalitativ)

Hepatitt C PCR (kvantitativ)

Hepatitt C virus (HCV) RNA

Serum - gelglass, evt. fullblod.     

Ta et ekstra prøveglass

Kvantitering aktuelt ved behandling. Kvantitering må angis særskilt på rekvisisjonen.

Ikke påvist

Påvist

Inkonklusiv

Eventelt mengde (IU/ml)

HCV supplerende antistofftest (Geenius)

Serum - gelglass, evt. fullblod/serum

Etterrekvireres av lab. ved reaktiv anti-HCV og negativ HCV-PCR.  Laboratoriet kommenterer svaret utfra analyseresultater og kliniske opplysninger.

Påvist

Ikke påvist

Inkonklusiv

 

Sykdom gruppe/ lokalisasjon

Infeksjon Problemstilling

Metoder/ undersøkelser

Aktuelle materialer

Tolkning/kommentarer

Svar

 

System-infeksjoner,

artritter- reaktiv artritt

Borreliose

Antistoff-påvisning (IgG, IgM)

Borrelia burgdorferi antistoff (A)

Serum-gelglass,

ev. fullblod/serum

Indikasjon: Mistanke om systemisk Borreliose (nervesystem/ledd/acrodermatitis chronica). 

Ikke indisert ved Erytema migrans (EM ) eller som kontroll etter behandling.

Ved mistanke om nevroborreliose må serum og spinalvæske tas samtidig, se under CNS infeksjoner.  Laboratoriet kommenterer svaret utfra resultater og kliniske opplysninger.

Påvist

Ikke påvist

Grenseverdi  

Cytomegalovirus, CMV

 

Antistoff-påvisning

CMV IgM

CMV IgG

Cytomegalovirus (CMV) antistoff (A)

 

Serum

Laboratoriet kommenterer svaret utfra mikrobiologiske funn og kliniske opplysninger

Påvist

Ikke påvist

Grenseverdi

Mononukleose, EBV

 

 

Antistoff-påvisning:

VCA IgM

VCA IgG

EBNA IgG

Monospot: Heterofile antistoffer

Epstein-Barr virus (EBV) antistoff (A)

Serum

 

 

 

 

Laboratoriet kommenterer svaret utfra mikrobiologiske funn og kliniske opplysninger.  

 

Påvist

Ikke påvist

Grenseverdi

 

HIV/AIDS

 

Antistoff/antigen-påvisning

Hiv antigen/antistoff (A) 

Serum-gelglass, evt. fullblod/serum

Reaktive prøver analyseres med HIV konfirmasjonstest.

Reaktiv

Gråsone

Ikke påvist

HIV PCR kvantitativ

HIV-1-RNA kvantitering

Serum-gelglass, evt. fullblod

Kun aktuelt ved behandling.

Ikke påvist

Mengde (kopier/ml)

Inkonklusiv

Parotittvirus

(Kusma)

Antistoff-påvisning (IgG, IgM)

Kusmavirus (parotittvirus) antistoff (A)

Serum-gelglass, evt. fullblod/serum

 Vaksinestatus må oppgis.

Påvist

Ikke påvist

Grenseverdi  

Parvovirus B19 -infeksjon

(Erythema infectiosum / 5. barnesykdom)

Antistoff-påvisning (IgG, IgM)

Parvovirus B19 antistoff (A)

Serum-gelglass, evt. fullblod/serum

Kliniske symptomer og varighet MÅ oppgis.

Påvist

Ikke påvist

Grenseverdi

Syfilis

(Treponema pallidum)

Antistoff-påvisning (Screeningtest)

Treponema pallidum (syfilis) antistoff (A)

 

Serum-gelglass, evt. fullblod/serum

Ved reaktiv screeningtest utføres supplerende analyser (TPPA, RPR, og evt. Syfilis IgM). Laboratoriet kommenterer svaret utfra analyseresultater og kliniske opplysninger.

Påvist

Reaktiv

Ikke påvist

Grenseverdi  

Toxoplasmose (Toxoplasma gondii)

Antistoff-påvisning (IgG, IgM)

Toxoplasma gondii antistoff (A)

Serum-gelglass, evt. fullblod/serum

IgM positive prøver sendes ev. til eksternt laboratorium for videre undersøkelse. Kliniske symptomer, varighet av graviditet må angis.

Påvist

Ikke påvist

Grenseverdi  

 

PCR

Toxoplasma PCR

Fostervann

Øyekammervann

Biopsi

Sendes til eksternt laboratorium for undersøkelse. Serumprøve til antistoffpåvisning MÅ tas samtidig.

 

Denguevirus-infeksjon

Antigen/antistoff-påvisning:

NS-antigen, IgG, IgM

Denguevirus

Serum - gelglass

Positiv prøve sendes videre til annet laboratorium for supplerende analyser (Haukeland universitetssykehus).

Antigen påvist

Antigen ikke påvist

IgM/IgG påvist

IgM/IgG ikke påvist

Antistreptolysin O titer (AST). Reumatisk feber, akutt glomerulonefritt, erythema nodosum

 

Sendes til annet laboratorium for analyse: Antistreptolysin O titer (AST)

 

 

 

 

Indikasjon: Mistanke om immunologiske komplikasjoner etter gjennomgått streptokokkinfeksjon.

 

Sykdom gruppe/ lokalisasjon

Infeksjon Problemstilling

Metoder/ undersøkelser

Aktuelle materialer

Tolkning/kommentarer

Svar

Virale hud-infeksjoner

 

Herpes simplex-virus

Antistoff-påvisning (IgG, IgM)

Herpes simplex virus (HSV) antistoff

Serum-gelglass, evt. fullblod/serum

Serologiske undersøkelse mest aktuelt ved spørsmål om tidligere gjennomgått infeksjon.

Påvist

Ikke påvist

Grenseverdi  

 

PCR

Herpes simplex-virus I og II, PCR (A)

Sårsekret/vesikkelinnhold

PCR-undersøkelse førstevalg ved akutt infeksjon.

Påvist

Ikke påvist

Inkonklusiv

Varicella-zoster-virus (Vannkopper/ helvetesild)

Antistoff-påvisning (IgG, IgM)

Varicella zoster virus (VZV) antistoff (A)

Serum-gelglass, evt. fullblod/serum

Serologiske undersøkelser mest aktuelt ved spørsmål om tidligere gjennomgått infeksjon.

Påvist

Ikke påvist

Grenseverdi  

 

PCR

Varicella zoster virus PCR (A)

Sårsekret/vesikkelinnhold

PCR- undersøkelse førstevalg ved akutt infeksjon.

Påvist

Ikke påvist

Inkonklusiv

Morbillivirus

(Meslinger)

Antistoff-påvisning (IgG, IgM)

Meslingevirus (morbillivirus) antistoff (A)

Serum-gelglass, evt. fullblod/serum

 

Påvist

Ikke påvist

Grenseverdi  

Rubellavirus

(Røde hunder)

Antistoff-påvisning (IgG)

Rubellavirus IgG antistoff (A)

Serum-gelglass, evt. fullblod/serum

Serologiske undersøkelser mest aktuelt ved spørsmål om tidligere gjennomgått infeksjon/immunitetsstatus. Ved spørsmål om aktuell infeksjon sendes prøven til eksternt laboratorium for IgM- undersøkelse.

Påvist

Ikke påvist

Grenseverdi  

Enterovirus

PCR

Hud- og slimhinneinfeksjon, viral. PCR-undersøkelse (A)

Sårsekret/vesikkel-innhold

Hånd-munn- og fotsyke, herpangina

 

Påvist

Ikke påvist

Inkonklusiv

Sykdom gruppe/ lokalisasjon

Infeksjon Problemstilling

Metoder/ undersøkelser

Aktuelle materialer

Tolkning/kommentarer

Svar

 

Myko-bakterier/ Tuberkulose

Mykobakterier

Tuberkulose

Granulomatøs betennelse

 

Dyrkning

Mykobakteriedyrkning, inkludert tuberkulosedyrkning (A*)

 

Ekspektorat

Indusert sputum

Trakealsekret

BAL

Pleuravæske

Biopsi

Spinalvæske

Stort sett alle typer prøvemateriale foruten hår og negler kan undersøkes med tanke på mykobakterier.

M. tuberkulosis-komplekset (MTC): Positiv prøve: 1-6 uker.

Negative prøver dyrkes i inntil 6 uker før de besvares.

Atypiske mykobakterier: Positiv prøve: 1-8 uker. Negative prøver dyrkes i inntil 8 uker før de besvares.

 

Ingen vekst

Vekst av syrefaste staver

PCR direkte i prøvematerialet

Mycobakterium tuberculosis komplekset (TB) PCR (A*)

 

Ekspektorat

Indusert sputum Trakealsekret

BAL

PCR metodene er foreløpig kun godkjente for pulmonale prøver. Ekstrapulmonale prøver undersøkes unntaksvis.

Spesifikk for Mycobacterium Tuberculosis Complex (MTC).

Påvisning av mutasjoner som er assosiert med resistens mot rifampicin.

Rekvireres kun ved reell mistanke om tuberkulose. Indikasjon for PCR må oppgis. Ved hasteprøver kan laboratoriet kontaktes for eventuell utførelse av Xpert MTB/RIF.

 

M. tubekulosis-komplekset påvist

M. tubekulosis- komplekset ikke påvist

 

Mutasjon assosiert med rifampicin resistens påvist/ikke påvist.

Direkte mikroskopi

Mykobakteriedyrkning, inkludert tuberkulosedyrkning (A*)

Ekspektorat

Indusert sputum

Trakealsekret

BAL

Biopsi

Direkte mikroskopi bør kun rekvireres ved reell mistanke om mykobakterie-infeksjon, indikasjon må oppgis. Indikasjon for mikroskopi må oppgis.

Ved mistanke om infeksjon med atypiske mykobakterier gjøres mikroskopi. Ved mistanke om tuberkulose gjøres PCR.

Syrefaste staver påvist

Syrefaste staver ikke påvist

Antigen-påvisning:

MPT64 antigen

Utføres ved positiv dyrkning

Spesifikk for Mycobacterium tuberculosis komplekset (MTC)

M. tubekulosis-komplekset påvist

M. tubekulosis-komplekset ikke påvist

Quantiferon

Quantiferon (QFT)- TB (IGRA) (A)

 

Plasma på spesielle prøverør

Grunnet spesialrør og prøvebehandling etter prøvetakning bør prøvene tas ved Stavanger Universitetssykehus.

Positiv med titerverdi

Negativ

Inkonklusiv

Grenseverdi

Sykdom gruppe/ lokalisasjon

Infeksjon Problemstilling

Metoder/ undersøkelser

Aktuelle materialer

Tolkning/kommentarer

Svar

Screening-

prøver

MRSA. Meticillinresistente staphylococcus aureus

MRSA screening (A)

Dyrkning på spesialmedium for MRSA

Penselprøve fra ytre nesevinger, hals og perineum

Screening av enkelte inneliggende pasienter etter utenlandsopphold.

Multiresistente bakterier ( MRSA, ESBL, VRE med flere) - screening og tiltak hos pasienter (Ikke tilgjengelig)

 

Påvist

Ikke påvist

ESBL. Extended spectrum betalactamase

ESBL screening (A*)

Dyrkning på spesialmedium for ESBL

Rektal penselprøve

Miljøprøver

Påvist

Ikke påvist

VRE. Vancomycin resistent enterococcus

VRE screening

Dyrkning på spesialmedium for VRE

GBS: Gruppe B streptokokker. Screening av gravide fra uke 35.

Gruppe B streptokokk (GBS) screening (A)

Dyrkning på spesialmedium for GBS

Aerob dyrkning

Vaginalsekret

Rektalsekret

Graviditetsuke og indikasjon må oppgis.

Generell screening for GBS er ikke anbefalt.

Påvist

Ikke påvist