Histopatologisk undersøkelse - Frysesnitt v. 1.2, 18.11.2020

 

Prøvemateriale

Ufiksert vev til histopatologisk undersøkelse.

Bruk egnet størrelse på beholder.

Prøvebehandling

Skal ikke fikseres. Legges «tørt» i beholder.

Forsendelse

Kun for interne rekvirenter. Sendes omgående til avdeling for patologi med portør ev. rørpost.

Prøvemottak histologi (tlf. 519382) må varsles når prøven sendes fra rekvirent slik at laboratoriet kan starte forberedelser.

Holdbarhet

Kvaliteten forringes, prøven bør ankomme avdeling for patologi innen 30 minutt etter prøvetaking.

Merking av prøve

Prøvebeholder merkes med pasientens navn, personnummer, spesifikk lokalisasjon, klokkeslett for prøvetaking og merkes FRYSESNITT.

Ved flere prøver på samme rekvisisjonsskjema, må beholder nummereres i samsvar med angivelse på skjema.

Metode

Frysesnitt.

Indikasjon

Avklare biologisk potensiale til en tumor og vurdering av frie reseksjonskanter.

Utføres

Mandag til fredag, 08:00-15:00

Kommentar

Ved innsending av orientert vevsmateriale (tråd/nålemerket) må orientering beskrives på rekvisisjonsskjema.

Rekvisisjonsskjema

Rekvirenter på SUS finner rekvisisjonsskjema/blankett BL Histologi i DIPS.

 

Eksterne rekvirenter som ikke rekvirerer elektronisk finner lenke til histologi rekvisisjon i Laboratoriehåndboken.

 

Husk å fylle ut:

         Svaradresse inkl. navn og HPR-nr. til rekvirerende lege

         Pasient-ID (11 siffer), fornavn og etternavn

         Relevante kliniske opplysninger

         Prøvedato

         Klokkeslett for prøvetaking

         Telefonnummer til rekvirent oppgis.

         Rekvisisjon må merkes FRYSESNITT

Avdeling

Avdeling for patologi

Tlf. 51 51 93 82

Histologiseksjonen