Rekvirering av prøver, avdeling for patologi v. 1.2, 29.12.2016

Interne rekvirenter (fra journalsystem DIPS)

Bruk hhv. skjema/blankett BL Histolog eller BL Cytologi.

         Skjema/blankett finner en i DIPS ved å trykke Ctrl+F9

 

Eksterne rekvirenter

Bruk elektronisk rekvirering via DIPS Interactor.

For oppstart henvises til Kundesenter Helse Vest IKT tlf. 55976540 eller samhandling@helse-vest-ikt.no

 

Man kan også benytte papir:

Fyll ut hhv. histolog- eller cytologiremisse som fås ved henvendelse til Avdeling for patologi.

Avdelingen har eget bestillingsskjema med diverse forbruksvarer, bla. remisse.

 

Skjema/remisse som er tilpasset Avdeling for patologi i Stavanger inne i det enkelte journalsystem kan også brukes.

 

 

Utfylt remisse må minimum inneholde:

Rekvirent:

         Klinikk/legekontor/avdeling

         Navn på lege

         HPR-nummer til lege

 

Pasient:

         Personnummer

         Navn

         Inneliggende eller poliklinisk

 

Relevante kliniske opplysninger

 

Type materiale/fikseringsmåte

 

Prøvetakingsdato

 

Ev. CITO (hasteprøve/ø-hjelp) m/telefonnummer