Immunologi og transfusjonsmedisin
Laboratoriehåndbok - Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin