Nedre luftveisprøver, bakteriologisk dyrkning (A) v. 1.6, 21.05.2020

 

 

Indikasjon

Mistanke om infeksjon i nedre luftveier (gjelder ikke M. tuberculosis komplekset/non-tuberkuløse mykobakterier/Mycoplasma/Chlamydophila/B. pertussis).

Bærerskapsundersøkelse hos spesielle pasientgrupper (eksempler: cystisk fibrose (CF), intensivpasienter).

Prøvemateriale

Lungebiopsi, abscessinnhold, bronkoalveolær lavage (BAL), trachealaspirat, tubeaspirat, indusert sputum, ekspektorat, larynxaspirat og pleuravæske.

Nasopharynxaspirat/sekret, halssekret og penselprøve bør unngås, se under «Kommentar».

 

  • Steril universalkonteiner
  • På sprøyte (for eksempel aspirat fra abscess). Fjern nålen og sett på kork.
  • For abscesser: Steril universalkontainer og Amies transportmedium med kull. Flytende Amies medium (eSwab) bør ikke brukes på prøver fra luftveisprøver.

Prøvetaking

Nasopharynx: Pensel må føres tilstrekkelig langt bak i nesehulen.

Ekspektorat: Unngå tilblanding med spytt. Det er viktig å instruere pasienten slik at prøvematerialet kommer fra nedre luftveier og ikke blir kontaminert med mikrober fra munnhulen.

Prøvebehandling

Oppbevares i kjøleskap

Holdbarhet

Sendes laboratoriet snarest.

Prøve på sterilt glass: 24 timer i kjøleskap (2-8 grader).

Prøve på Amies transportmedium med kull: 3 døgn i kjøleskap.

Merking av prøve

Fullt navn og fødselsnummer. Ved flere prøver må hver prøve merkes med presis lokalisasjon, gjelder særlig prøver tatt ved skopi.

Metode

  • Mikroskopi av ekspektorat for å vurdere prøvekvalitet og sikre at prøven kommer fra nedre luftveier. Prøver som er tilblandet med spytt dyrkes vanligvis ikke. Unntak: Prøver fra intensiv-pasienter, alvorlig immunsvekkede og pasienter med CF/ciliedyskinesi
  • Aerob dyrkning
  • Anaerob dyrkning ved biopsi, pleuravæske, abscess
  • Selektiv soppdyrkning utføres ikke rutinemessig på nasopharynx og ekspektoratprøver
  • Selektiv Burkholderia spp dyrkning ved spesiell indikasjon
  • Selektiv B.pertussis dyrkning kun ved spesiell indikasjon
  • Selektiv Legionella spp dyrkning kun ved spesiell indikasjon

Utføres

Sykehusprøver: Alle dager

Polikliniske prøver: Mandag til lørdag

Svartid

Ekspektoratprøver tilblandet med spytt hvor dyrkning ikke utføres: 1 dag

 

Sykehusprøver: 

     -Ingen vekst: 1-2 dager, 4 dager ved CF/ciliedyskinesi

     -Vekst: 2-4 dager, 4-6 dager ved CF/ciliedyskinesi

Polikliniske prøver:

     -Ingen vekst: 1-3 dager, 4-5 dager ved CF/ciliedyskinesi

     -Vekst: 2-5 dager, 4-7 dager ved CF/ciliedyskinesi

 

Muggsoppdyrkning: 7 dager

 

Spesielle kliniske problemstillinger kan kreve lengre dyrkningstid.

Viktige funn meddeles forløpende elektronisk, eventuelt i tillegg telefonisk.

Svar/svarvurdering

Ikke utført (prøver som er tilblandet med spytt)

Ingen vekst

Vekst av normalflora

Vekst med identifikasjon og eventuell resistensbestemmelse 

I prøver tatt fra normalt sterile områder rapporteres vanligvis alle funn

Laboratoriet kommenterer svaret ut fra mikrobiologiske funn og kliniske opplysninger

Kommentar

Nasopharynxprøve anbefales kun der prøve fra nedre luftveier ikke kan tas

Penselprøver egner seg dårlig til mikroskopi og prøvekvaliteten kan derfor ikke vurderes

Kliniske opplysninger er avgjørende for rett behandling og vurdering av prøven (lungelidelser, røntgenfunn, immunsuppresjon, pågående/planlagt behandling, spesiell eksposisjon, reiseanamnese)

Rekvisisjonsskjema

Rosa. Seksjon for bakteriediagnostikk

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for bakteriediagnostikk

Tlf: 51518807

Akkrediteringsstatus Akkreditert