T3, reverse i serum (rT3)

T3, reverse i serum (rT3) v. 1.5, 20.04.2021

Prøvemateriale

Serum

Gelglass

Analysevolum

0,5 ml serum

Indikasjon

Ved alvorlig «ikke-tyreoideasykdom» hvor det kan være vanskelig å avgjøre om det foreligger en reell hypotyreose eller en økt omdanning av T4 til reverse-T3.

Tyreoidea forstyrrelse ved annen alvorlig sykdom og anoreksi.

Kommentar

Se analyseregister ved ous

Analysested

Oslo universitetssykehus HF, Aker sykehus
Hormonlaboratoriet

Trondheimsveien 235

0586 Oslo

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier