v. 1.4 Revers trijodtyronin (rT3)

Prøvemateriale

Serum

Gelglass

Analysevolum

0,5 ml serum

Indikasjon

Ved alvorlig «ikke-tyreoideasykdom» hvor det kan være vanskelig å avgjøre om det foreligger en reell hypotyreose eller en økt omdanning av T4 til reverse-T3.

Kommentar

Se analyseregister ved ous

Analysested

Oslo universitetssykehus HF, Aker sykehus
Hormonlaboratoriet

Trondheimsveien 235

0586 Oslo

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier