v. 1.3 Urinstix (-42)

Prøvemateriale

Urin

Monovette urinrør eller sterilt uringlass

Analysevolum

10 ml

Prøvetaking

Helst morgenurin

Forsendelse

Kan ikke sendes i transport eller posten

Holdbarhet

Oppbevares kjølig

Holdbarhet: 6 timer

Merking av prøve

Merkes med navn, fødselsdato og prøvetakingstidspunkt

Metode

Urinstix med fotometrisk avlesning

Indikasjon

Mistanke om sykdom i nyrene og urinveier

Utføres

Hele døgnet

Referanseområde

Glukose

negativ

Ketoner

negativ

Blod

≤+1

Protein

negativ

Leukocytter

negativ

pH

5-8

Nitritt:

negativ

Spesifikk vekt

<1005 (barn)

<1030 (voksne)

Svarvurdering

Stixen testes på; Leukocytter, blod, protein, nitritt, glukose, ketoner, pH og spesifikk vekt.

 

Feilkilder: Uren prøve. Gammel prøve.

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe: Urinlab