Urinstix (-42)

Urinstix (-42) v. 1.5, 25.02.2021

Prøvemateriale

Urin

Monovette urinrør eller sterilt uringlass

Analysevolum

10 ml

Prøvetaking

Det anbefales å ta prøven så sent som mulig før den leveres, slik at den er så fersk som mulig før analyse.

Forsendelse

Kan ikke sendes i transport eller posten

Holdbarhet

Oppbevares kjølig

Holdbarhet: 4 timer

Merking av prøve

Merkes med navn, fødselsnummer og prøvetakingstidspunkt

Metode

Urinstix med fotometrisk avlesning

Indikasjon

Mistanke om sykdom i urinveier og nyrer.

Utføres

Hele døgnet

Referanseområde

Glukose

negativ

Ketoner

negativ

Blod

≤+1

Protein

negativ

Leukocytter

negativ

pH

5-8

Nitritt:

negativ

Spesifikk vekt

<1005 (barn)

<1030 (voksne)

Svarvurdering

Stixen testes på; Leukocytter, blod, protein, nitritt, glukose, ketoner, pH og spesifikk vekt.

 

Feilkilder: Uren prøve. Gammel prøve.

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe: Urinlab