Leukocytter i dialysat

Leukocytter i dialysat v. 1.6, 18.09.2020
Prøvemateriale

Dialysat (CAPD, APD)

EDTA-glass

Analysevolum

3 ml

Holdbarhet Må analyseres innen 30 minutter. Leveres til bioingeniør på Avdeling for medisinsk biokjemi umiddelbart etter prøvetaking. Må ikke settes i kjøleskap på gangen.

Utføres

Hele døgnet.

Rekvisisjonsskjema

Urinrekvisisjon
Kommentar

Analysekode NPU29928                   

Refusjonskode MB10

Akkrediteringsstatus

Ikke akkreditert

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Faggruppe: Hematologi

Tlf. 51519514