Etylenglycol i blod (116)

Etylenglycol i blod (116) v. 1.1, 07.05.2021

 

 Prøvemateriale

 Serum evt. fullblod i EDTA-glass.

 Gel/glass uten tilsetning.

 Analysevolum

 0,5 mL.

 Prøvebehandling

 Oppbevares ved 2-8 °C i lukket rør.

 Holdbarhet

 Holdbart i 2-3 dager ved 2-8 °C.

 Metode

 Gasskromatografi. 

 Indikasjon

 Mistanke om etylenglykol forgiftning.

 Utføres

 På dagtid.

 Ved behov for øyeblikkelig hjelp må analyseringen
 avklares med lege ved Avdeling for medisinsk biokjemi.

 Analyseringen tar minst 4 timer ved personal tilstede.

 Referanseområde

 Etylenglykol skal normalt ikke kunne påvises i serum. 

 Påvisningsgrense >0,3 g/L (promille).

 Analytisk variasjon (CV) 

 17%

 Referanse

 Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

 Kommentar

 Feilkilde:

 Fordamping.

 Svarvurdering 

 Svaret utgis i g/L.

 Bruk følgende formel til å regne svaret om til mmol/L:

 X g/L x 16 mmol/g

 For eksempel:

 Etylenglycol = 0,4 g/L

 0,4 g/L * 16,11 mmol/g = 6,4 mmol/L

 Rekvisisjonsskjema 

 Avdeling for Medisinsk biokjemi; Poliklinisk rekvisisjon for blodprøver.

 Merk skjema med:

  • Rekvirentens navn, nøyaktig returadresse og telefon.
  • Pasientens fødselsnummer/ D-nummer (11 siffer).

 Kan ikke bestilles fra DIPS, kontakt avdeling.

 Intern analysekode: 116.
 Analysekode: NPU58834.
 Refusjonskode: KF9.

 Avdeling

 Avdeling for medisinsk biokjemi.

 Tlf. 51519514.

 Seksjon for kromatografi.

 Akkrediteringsstatus

 Ikke akkreditert.