v. 1.0 Etylenglycol i blod (116)

 

Prøvemateriale

Serum evt. fullblod i EDTA-glass.

 

Gel/glass uten tilsetning.

Analysevolum

0,5 mL

Prøvebehandling

Oppbevares ved 2-8 °C i lukket rør.

Holdbarhet

Holdbart i 2-3 dager ved 2-8 °C.

Metode

Gasskromatografi. 

Indikasjon

Mistanke om etylenglykol forgiftning.

Utføres

På dagtid.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp må analyseringen avklares med lege ved Avdeling for medisinsk biokjemi.

 

Analyseringen tar minst 4 timer ved personal tilstede.

Referanseområde

Etylenglykol skal normalt ikke kunne påvises i serum. 

Påvisningsgrense >0,3 g/L (promille).

Svarvurdering

Svaret utgis i g/L.

 

Bruk følgende formel til å regne svaret om til mmol/L:

 

X g/L x 16 mmol/g

 

For eksempel:

 

Etylenglycol =0,4 g/L

 

0,4 g/L * 16,11 mmol/g= 6,4 mmol/L

Referanser

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Rekvisisjonsskjema

Avdeling for Medisinsk biokjemi; Poliklinisk rekvisisjon for blodprøver

Merk skjema med:

  • Rekvirentens navn, nøyaktig returadresse og telefon
  • Pasientens fødselsnummer/ D-nummer (11 siffer)

 

Kan bestilles fra DIPS.

Analysekode: 116.

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Seksjon for kromatografi