Fenytoin (-proteinbindingsgrad) v. 1.3, 03.12.2021

Prøvemateriale

Serum

Glass uten tilsetning, IKKE GEL!

Analysevolum

1,0 ml

Prøvebehandling

Serum avpipetteres

Oppbevares kjølig før sending

Indikasjon Tilstander der proteinbinding er endret

Kommentar

Se Fenytoin proteinbindingsgrad

Fenytoin (110) analyseres på Medisinsk Biokjemi, SUS

Analysested

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

Laboratoriemedisin

Sykehusveien 38

9019 Tromsø

 

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier