Koronavirus (coronavirus) SARS-CoV-2 IgG-antistoff v. 1.1, 15.01.2021

 

Indikasjon

Spørsmål om tidligere eller nylig gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon.

Prøve til antistoffpåvisning er som regel ikke indisert før minimum 14 dager etter sykdomsstart, da man ikke kan forvente påvisbare IgG-antistoffer før.

Tidlig i sykdomsforløpet anbefales luftveisprøve (nasofarynks-/halsprøve) til PCR-undersøkelse. Koronavirus (coronavirus) SARS-CoV-2 PCR.

 

Tidspunkt for sykdomsstart/symptomer ønskes oppgitt ved rekvirering.

 

Se Folkehelseinstituttets hjemmesider ang. informasjon om antistofftester:

fhi.no: Antistoffer mot SARS-CoV-2

 

Prøvemateriale

 

Serum-gelglass

 

https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/download.pl?pid=hst&do=picture&RevisionID=104653&picture=Laboratoriehandbok_Analysemal_jan_2012_image001.jpg

Analysen utføres også i plasma.

 

Analysevolum

 

0,5 ml 

Holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8 grader)

Sendes laboratoriet snarest. Kan sendes i romtemperatur.

Merking av prøve

Strekkodelapp fra rekvisisjon eller etikettprinter (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Metode

CLIA (chemiluminescens immunoanalyse). Påvisning av IgG-antistoff.

Immunkjemisk kjemiluminescens-mikropartikkelanalyse (CMIA). Påvisning av IgG-antistoff

ELISA (Wantai). Påvisning av totalantistoff (IgM og IgG)

Utføres

Mandag – fredag

Svartid

0-3 dager

Svarvurdering

Ikke påvist

Påvist

Grenseverdi

 

Laboratoriet kommenterer svaret ut fra mikrobiologiske funn og kliniske opplysninger

 

Kommentar

Påvist IgG-antistoff kan være forenlig med tidligere eller nylig gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon.

Kryssreaktivitet med andre luftveisagens (særlig andre koronavirus) kan ikke utelukkes.

Det er ikke avklart om påvist antistoff gir beskyttende immunitet.

 

Negativt resultat kan ikke sikkert utelukke infeksjon.

Antistoffer vil ofte ikke kunne påvises i begynnelsen av infeksjonen. Ved kortvarig sykehistorie anbefales ny prøve 3-4 uker etter symptomdebut.

Rekvisisjonsskjema

Blå. Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Avdeling

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

51518800

Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

51518806

Akkrediteringsstatus

Ikke akkreditert