SARS-CoV-2 IgG-antistoff

SARS-CoV-2 IgG-antistoff v. 1.5, 27.11.2022

 

Indikasjon

Spørsmål om tidligere eller nylig gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon, evt. prøve etter vaksinasjon.

Prøve til antistoffpåvisning er som regel ikke indisert før minimum 14 dager etter sykdomsstart, da man ikke kan forvente påvisbare IgG-antistoffer før.

Tidlig i sykdomsforløpet anbefales luftveisprøve (nasofarynks-/halsprøve) til PCR-undersøkelse. SARS-CoV-2 NAT/PCR.

 

Indikasjon for analyse ønskes oppgitt,

inkludert evt.tidspunkt for sykdomsstart/symptomer.

 

Se Folkehelseinstituttets hjemmesider ang. informasjon om antistofftester:

fhi.no: Antistoffer mot SARS-CoV-2

 

Prøvemateriale

 

Serum-gelglass

 

https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/download.pl?pid=hst&do=picture&RevisionID=104653&picture=Laboratoriehandbok_Analysemal_jan_2012_image001.jpg

Analysen utføres også i plasma.

 

Analysevolum

 

0,5 ml 

Holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8 grader)

Sendes laboratoriet snarest. Kan sendes i romtemperatur.

Merking av prøve

Prøveglasset merkes med etikett fra etikettskriver (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

 

Metode

CLIA (chemiluminescens immunoanalyse; spike). Påvisning av IgG-antistoff.  

Immunkjemisk kjemiluminescens-mikropartikkelanalyse (CMIA; nukleokapsid (nukleoprotein)). Påvisning av IgG-antistoff.

Utføres

Mandag – fredag

Svartid

0-3 dager

Svarvurdering

Ikke påvist

Påvist

Grenseverdi

 

Laboratoriet kommenterer svaret ut fra mikrobiologiske funn og kliniske opplysninger.

 

Kommentar

Påvist IgG-antistoff kan være forenlig med tidligere eller nylig gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon eller vaksinasjon.

Kryssreaktivitet med andre luftveisagens (særlig andre koronavirus) kan ikke utelukkes.

 

CLIA-testen kan påvise antistoff etter vaksinasjon og/eller infeksjon.

CMIA-testen kan påvise antistoff etter infeksjon. Forventes ikke å bli positiv etter vaksinasjon.

 

Sammenhengen mellom målt antistoffrespons og beskyttende immunitet er foreløpig usikker. Det er ikke avklart i hvilken grad eller hvor lenge antistoffer mot SARS-CoV-2 gir immunitet. Se også: fhi.no: Antistoffer mot SARS-CoV-2

 

Antistoffer vil ofte ikke kunne påvises i begynnelsen av infeksjonen. Ved kortvarig sykehistorie anbefales ny prøve 3-4 uker etter symptomdebut.

 

Negativt analyseresultat utelukker ikke aktuell/gjennomgått infeksjon med SARS-CoV-2 eller effekt av vaksinasjon.

Avdeling

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

51518800

Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

51518806

Akkrediteringsstatus

CLIA-testen er akkreditert. CMIA-testen er ikke akkreditert