Haloperidol (Haldol)

Haloperidol (Haldol) v. 1.4, 22.09.2020

Prøvemateriale

Serum

Glass uten tilsetning

Pasientforberedelse

Ved terapikontroll: prøven bør tas rett før neste dose (bunnkonsentrasjon), og når konsentrasjonen er i likevekt (minimum 5 halveringstider etter oppstart eller doseendring).

Analysevolum

0,5 ml

Prøvebehandling

Prøven må avpipetteres før sending

Holdbarhet

7 døgn

Indikasjon

Rutinekontroll, vurdering av etterlevelse, terapisvikt, bivirkninger, interaksjoner, dokumentasjon ved bruk av doser utenfor anbefalt område, og ved mistanke om forgiftning.

Kommentar

Se Analyseoversikten ved Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Universitetssjukehus

Analysested

Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus,

Laboratorium for klinisk biokjemi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier