Kobber

Kobber v. 1.4, 16.01.2019

 

Prøvemateriale

Serum

Spesialrør med mørk blå kork, uten tilsetning. Glasset har rød stripe langs venstre side av etiketten.

Prøvetaking

Rør til spormetall tas først dersom flere rør skal tas

Merk glasset på en slik måte at rød stripe viser

Analysevolum

0,5 ml

Prøvebehandling

Prøven sentrifugeres og avpipetteres med helt ren pipette (oppbevart beskyttet fra støv) over i et nunc-rør.

Det er viktig at utstyret som brukes ikke er forurenset. Plastrøret merkes med pasient-id og ”serum til spormetaller”.

Kommentar

Se eventuelt Analyseoversikten på Haukeland

Indikasjon

Mistanke om Wilsons sjukdom eller Menkes syndrom. Mistanke om kobberforgifting. Malabsorbsjon.

Analysested

Haukeland Universitetssykehus, Medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier